Linköpings kommun

Stärkt samverkan ska minska sjukfrånvaro

Dela

Med anledning av det ökade sjukpenningtalet i Östergötland har ett initiativ till en stärkt samverkan tagits mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Företagshälsovården.

Arbetet tar sin utgångspunkt i SKLs avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser och särskilt de områden som handlar om bättre användning av företagshälsovård, stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen samt nya vägar tillbaka från sjukskrivning. Arbetet avgränsas till att omfatta psykisk ohälsa.

– Mer samverkan är ett sätt för oss att på ett bredare sätt tackla problematiken kring sjukfrånvaron. Vår personal är den viktigaste resursen vi har och kommunen måste skapa så god arbetsmiljö som möjligt. Vi har en utmaning i framtiden kring kompetensförsörjningen, därför är det viktigare än någonsin att ta vara på den personal vi har idag, säger kommunalråd Denisé Cassel (KD).

”Vi går samman”

– Detta är ingen ny fråga för oss men styrkan i denna samverkan ligger nu i att vi går samman och gemensamt utvecklar förebyggande och främjande åtgärder, arbetsgivare, vårdgivare och företagshälsovård. Dessutom handlar det om att vi alla tre stora arbetsgivare delger varandra det metodstöd och verktyg vi har byggt upp i respektive organisation vilket är mycket glädjande. Tillsammans representerar vi över 30 000 medarbetare, säger HR-direktör Sonja Erlandsson.

Med anledning av den generella bilden i offentlig sektor rörande sjukfrånvaro och läget i Östergötland fick en projektgrupp i uppdrag att ta fram en rapport där utvecklingsområden identifierades och förslag på åtgärder är framtagna. Åtgärderna kan vara dels de som varje organisation kan göra och dels de som flera aktörer kan göra tillsammans.

Förslag på åtgärder

Metodstöd- samtal med individer och workshop för arbetsplatser med hög och eller återkommande sjukfrånvaro. Befintliga arbetssätt och rutiner ska delas med varandra och eventuella nya tas fram på både individ- och gruppnivå.

Metodstöd- aktiv sjukskrivning. Ett synsätt behöver etableras tydligare när det gäller att sjukskrivning är en del i en behandling men att arbetsplatsen kan användas som träningsarena. Befintliga arbetssätt och rutiner ska delas med varandra och eventuella nya metodstöd kan tas fram för aktiv sjukskrivning där chefen får stöd i form av rutiner eller frågeställningar som underlättar för en aktiv dialog mellan chefen och den sjukskrivne.

Arbetssätt för samverkan mellan vården, arbetsgivarna och företagshälsovården. Det finns behov av en ökad samverkan, både när medarbetare blir sjukskrivna och när de besöker vårdcentralen men inte blir sjukskrivna. Ett nätverk för detta behöver skapas där arbetssätt/rutiner kan tas fram.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Satsningar på nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro22.10.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Behoven av anläggningar och utemiljöer ökar i takt med att Linköpings kommun växer. Tillgänglighet och närhet till olika platser för idrott och fysisk aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande. Som ett led i att uppnå det har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut för ett nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro.

Resurser ska endast gå till insatser som ger goda resultat för Linköpingsbornas bästa21.10.2020 09:32:29 CESTPressmeddelande

Linköpingsbor som är i behov av omsorgsstöd och hjälp ska få det och då finns det inte utrymme för att resurser läggs på insatser som inte leder fram till goda resultat för Linköpingsbornas bästa. Därför fokuserar Allians för Linköping på tydligare uppföljning av insatser, effektivare arbete samt utvärdering av kommunens omsorgsarbete i social- och omsorgsnämndens internbudget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum