Statens medieråd

Statens medieråd ska granska skydd för barn och unga på nätet

Dela

Hur skyddas barn och unga mot rasism, hatbrott och extremism på internet? Nu ska Statens medieråd på regeringens uppdrag granska samhällets skydd på internet och i sociala medier. I arbetet omfattas både offentliga aktörer, det civila samhället samt privata aktörer såsom Facebook, Instagram, Kik, Snapchat och andra sociala medier.

Kartläggningen ska ligga till grund för framtida regeringsbeslut om åtgärder för att förbättra miljön på internet för barn och unga.

Av regeringens beslut framgår att ”en dialog med företrädare för leverantörer av sociala medier ska föras rörande den utveckling som sker när det gäller företagens självreglering”.

– Ett oerhört viktigt uppdrag, säger Ewa Thorslund, direktör, Statens medieråd. Det gemensamma, offentliga samtalet har till stor del tagits över av privata aktörer. Och, med det följer ett stort ansvar. De nya digitala kommunikativa plattformarna utgör demokratiska forum där alla medborgare har en rätt att både yttra sig och att skyddas.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bland andra Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och och Justitiekanslern.

Regeringen har avsatt en miljon kronor för uppdragets genomförande och en slutredovisning ska ske under 2017.

Nyckelord

Kontakter

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum