Stockholms stad

Stockholm testar framtidens parkering

Dela

Stockholms stad har nyligen utökat parkeringszonerna i staden för att skapa förbättrad framkomlighet för den rörliga trafiken, minskad miljöbelastning och fler lediga parkeringsplatser. Nu ska staden testa nya tekniska lösningar i Årsta för att se till att parkeringsregler följs och samtidigt underlätta för dem som letar parkeringsplats.

I höstas utlyste Stockholms stad en innovationstävling för att uppmuntra företag att ta fram tekniska lösningar för att effektivt kunna genomföra parkeringsövervakning digitalt och samtidigt göra det lättare för stockholmarna och besökare att hitta lediga parkeringsplatser. Tolv spännande tävlingsbidrag, alla med olika intressanta tekniska lösningar kom in och nu har två vinnare valts ut, tyska Parkling och holländska Brickyard.

- I arbetet med att öka framkomligheten i Stockholm är parkering centralt. Med smarta lösningar hoppas vi kunna göra det enklare att övervaka så att parkeringsregler följs samtidigt som vi kan underlätta för de som letar parkeringsplats. De två lösningar vi har valt att gå vidare med är mycket spännande och nästa steg är att göra skarpa tester. Detta hoppas vi kunna börja med under sommaren, säger Thomas Sjöström, projektledare på Stockholms stads trafikkontor.

Mobilapp hoppas förenkla parkering

Parklings lösning handlar om att utrusta en bil med kamera och radar som sedan kan användas för att enkelt och effektivt kunna övervaka parkerade bilar i större områden. Information om var det finns lediga parkeringsplatser kan också överföras till en mobilapp som kan användas av förare som letar parkering.

Brickyards lösning består även den av bland annat fordon som utrustas med kamera på taket för att kunna övervaka parkerade bilar. Brickyard ska också koppla ihop datan som samlas in med data från parkeringsautomater i området för att kunna förutspå var det kan finnas lediga parkeringsplatser.

- Lösningarna har vissa likheter men även flera skillnader. Gemensamt är att de på ett innovativt sätt kan underlätta stadens arbete samtidigt som det ger ett mervärde för stockholmarna, säger Thomas Sjöström.

Viktigt har också varit att lösningarna är skalbara och enkelt går att utöka utan att göra stora ingrepp i den fysiska infrastrukturen, det vill säga det krävs inga fasta sensorer, stolpar eller liknade. De båda lösningarna kommer att testas i Årsta med omnejd. Boende och andra verksamma i området kommer med hjälp av en app till smarta telefoner att kunna testa funktionerna.

Smart och tillgänglig stad

Stockholm ska bli världens smartaste stad bland annat genom att tillämpa ny energi- och miljöteknik, samt informationsteknik för att förbättra kapaciteten i transportsystemet, öka trafiksäkerheten och minska behovet av att resa. En del av detta arbete är tester av ny teknik, till exempel det som nu ska göras i Årsta.

Innovationstävlingen och testerna göras inom ramen för CIVITAS Eccentric, ett EU-projekt som fokuserar på hållbara sätt att resa, framför allt i förorterna, samt innovativa godstransporter i städer.

Nyckelord

Kontakter

Ola Eriksson
presstalesperson trafikkontoret, Stockholms stad
telefon 08-508 26 133
mejl ola.eriksson@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholms stad får pris i Kina för hållbar stadsutveckling7.9.2018 08:00Pressmeddelande

Den 7 september tilldelas Stockholms stad Euro-China Green & Smart City Awards för innovativ och hållbar stadsutveckling. Det är Stockholms tolv smarta miljötekniklösningar för att minska utsläpp av växthusgaser och skapa nya jobb i EU-projektet GrowSmarter som lyfts fram i motiveringen. GrowSmarters koordinator Gustaf Landahl och projektledare Lisa Enarsson representerar staden vid prisutdelningen i Ningbo, Kina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum