BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stöd till barn i kristider – världens hjälplinjer möts i Stockholm för erfarenhetsutbyte

Dela

Vilket stöd behöver barn i tider av kris och hur ska stödet säkerställas? Imorgon står Bris värd för den tionde internationella konsultationen för världens stödlinjer för barn, tillsammans med Child Helpline International. Temat för konferensen är barns motståndskraft i en värld där pandemi, krig, klimathot, energi- och ekonomisk kris avlöser varandra. Medverkar gör bland andra H.M Drottning Silvia som inledningstalar samt FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid.

Konferensen äger rum 27–29 september i Stockholm. Journalister är välkomna att närvara vid öppningsceremonin och under konferensen.
Invigning: 10:00 (registrering 8:30-9:45)
Plats: Sheraton, Main hall. Tegelbacken 6

Världen över är psykisk ohälsa och utsatthet för våld de vanligaste orsakerna när barn söker stöd hos stödlinjer. De senaste åren har dessutom inneburit tydliga påfrestningar för barn i utsatta situationer över hela världen, inte minst efter långa perioder av lock downs och social distansering som följd av covid-19-pandemin. Kriget i Ukraina har tvingat miljontals barn på flykt. Ytterligare fler miljoner barn drabbas av klimatförändringarna genom exempelvis värmeböljor, vattenbrist och luftföroreningar. En röd tråd genom konferensen är hur mankan öka barns förmåga att återhämta sig efter svåra situationer och säkerställa barns tillgång till stödlinjer. Framförallt kommer de internationella stödlinjerna att utbyta erfarenheter och metoder från sitt arbete för ett fortsatt starkt stöd till alla barn i en orolig omvärld.   

– Vi behöver säkra att varje barn ges tillgång till en stödlinje, det är en självklar del i samhällets arbete med att skydda och stärka barn. Det stärker även oss stödlinjer när vi får utbyta lärande, ny teknik och best practice med kollegor från hela världen. Stödlinjer för barn fyller en samhällsbärande funktion och utgör ofta ett komplement till de mer akuta stödfunktionerna i samhället under en kris men en av nyckelfrågorna för de flesta stödlinjer är hur de ska finansieras för att säkra ett långsiktigt arbete med stöd till barn. Detta och mycket annat kommer vi att prata om under dagarna, fortsätter Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och representant för CHI Europa.  

Drygt 200 delegater kommer till Stockholm under tre dagar för att dela erfarenheter  

På konsultationen deltarrepresentanter för stödlinjer för barn från Afrika, Amerika/Karibien, Asien- och Stilla havsområdet, Europa samt Mellanöstern och Nordafrika, regeringstjänstepersoner, barnskydds- och barnrättsorganisationer, högnivåpartners, telekomverksamheter och medlemmar av nationella och internationella rådgivande ungdomsråd. Konferensen möjliggörs tack vare stöd från Erling-Perssons Stiftelse och Stockholms stad. 

Medverkande i urval:   

  • H.M. Drottning Silvia, invigningstalar  
  • Najat Maalla M'jid, FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn 
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris och representant för Child Helpline International Europe   
  • Stephen Blight, senior rådgivare, Child Protection, Unicef 
  • La Strada, stödlinjen i Ukraina 

Om Child Helpline International, CHI  

Child Helpline International är en paraplyorganisation för alla världens stödlinjer (telefon, mejl, chatt) för barn. Varje år tar stödlinjerna i 140 länder tillsammans emot kontakter från miljontals barn och unga. Läs mer här 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum