Unionen

Stor okunskap hos chefer om psykosocial arbetsmiljö visar nya siffror

Dela

Inte ens hälften av arbetsmiljöombuden tycker att chefens kunskap om risker i den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Var fjärde säger att chefens kunskap är dålig eller mycket dålig. Det visar Unionens nya arbetsmiljöbarometer.

En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning företagens framgång, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.
En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning företagens framgång, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) infördes 2016 för att komma till rätta med de stora problemen med stress i arbetslivet. Unionens arbetsmiljöbarometer visar att kunskapen om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare och chefer har förbättrats sedan 2016, men det finns fortsatt stor förbättringspotential.

- Arbetsmiljöbarometern visar tydligt hur viktigt det är att det bedrivs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. För tjänstemän skapar hög arbetsbelastning stress och är den största bristen i arbetsmiljön. Ingen ska behöva bli sjuk av och på jobbet, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Nästan 70 procent av arbetsmiljöombuden uppger att stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan i arbetsmiljöarbetet. Martin Linder anser att arbetsgivare måste bli bättre på att identifiera och åtgärda riskerna i den psykosociala arbetsmiljön.

- För tjänstemän är den psykosociala arbetsmiljön ett stort problem. Arbetsmiljöbarometern visar att okunskapen hos för många arbetsgivare är stor. Det förebyggande arbetet måste prioriteras för att komma åt problemen, säger Martin Linder.

Undersökningen visar att på arbetsplatser där det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsmiljön bättre. Även om arbetet går framåt behöver det lyftas ytterligare.

- Fler företag behöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan. En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning företagens framgång, säger Martin Linder.

FAKTA:

Nedan listas hur stor andel av arbetsmiljöombuden som uppgav att påståendet stämmer år 2021. Inom parantes andelen svar år 2016.

  • Arbetsgivaren ser i förväg till att arbetsuppgifter och befogenheter inte leder till för stor stress 31 procent (24 procent). 
  • Arbetsgivaren ser till att det är tydligt vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 42 procent (32 procent).
  • Arbetsgivaren är tydlig med vilket resultat som ska uppnås. 48 procent (38 procent). 
  • Arbetsgivaren ser till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid tidsbrist. 36 procent (25 procent). 
  • Arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna vet vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 47 procent (34 procent). 

Om Unionens Arbetsmiljöbarometer 2021

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Av Unionens 7 061 arbetsmiljöombud svarade 1 890 på undersökningen. Undersökningen genomfördes i november år 2021.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning företagens framgång, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.
En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs är en förutsättning företagens framgång, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Unionen
Unionen
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

08-504 151 00http://www.unionen.se/opinion

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 685 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 14 000 arbetsplatser.

Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

 

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum