BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stor uppslutning bakom förslaget att stoppa isolering av barn

Dela
Missförhållanden på SiS har pågått, och varit kända, i decennier. Den 10 maj samlades ledamöter från riksdagens socialutskott och representanter från några av Sveriges främsta barnrättsorganisationer, för att få en gemensam bild av situationen för barn på SiS-hem och diskutera vägen framåt för att stoppa våldet mot barn.

Våld, isolering och övergrepp på SiS* har varit kända under decennier. Efter Barnrättsbyråns granskning av frågan uppmärksammades missförhållandena i media och har lett till en diskussion om hur isolering av barn används och vilka konsekvenser de får för barnet i fråga. Den första december röstade en majoritet i riksdagen för att isolering av barn måste upphöra, men efter det har ingenting hänt. 

För att följa upp situationen på SiS och få en bredare bild av de förändringar som regeringen nyligen presenterat, samlades ledamöter från riksdagens socialutskott och representanter i ett rundabordssamtal den 10 maj. De samlade barnrättsorganisationerna bidrog med kunskap utifrån Barnrättsbyråns senaste granskning som visar att avskiljning och våld mot barn fortsatt sker. Granskningen visar även att den redovisade minskningen av avskiljning av barn inte är ett resultat av SiS satsningar utan en effekt av att institutioner har fått stänga till följd av missförhållanden och våld. Behovet av att ta bort avskiljningar som en särskild befogenhet kvarstår.

Bris tar med oss att alla ledamöter uttryckte ett gemensamt behov av att arbeta för att avskiljningar omgående måste upphöra. Tillsammans med våra barnrättskollegor på Barnrättsbyrån, Childhood, ECPAT, Rädda barnen och Unicef uppmanar vi nu regeringen till att agera efter utskottets ambition. 

Här nedanför finns citat från samtliga ledamöter som deltog på mötet. 

Acko Ankarberg Johansson (KD):

”Avskiljningar måste bort, personalens kompetens höjas och varje barn som placeras ska kunna göra sin röst hörd.”

Juno Blom (L):

”Våldet och avskiljningar kommer aldrig upphöra så länge vi inte säger stopp. Och det måste ske nu. Barns liv går inte i repris.”

Christina Höj Larssen (V):

”Att våld fortfarande används som metod mot barn på institution är ovärdigt ett modernt samhälle som säger sig följa barnkonventionen. Det är hög tid att avskiljningar verkligen avskaffas och barn och ungas rättigheter sätts i främsta rummet.” 

Linda Lindberg (SD):

”Det är hög tid att komma tillrätta med alla form av av missförhållanden inom statens institutionsvård. Sverige kan bättre.” 

Mats Viking (S):

”Att bruka våld mot utsatta barn och unga är inte ett sätt att få ordning på ett sargat liv. Det är ett arbete som behöver ske nu och såna lagar behöver vi på plats 2023.”

Camilla Waltersson Grönvall (M):

”Vi lever i Sverige som ska vara världens främsta barn- och välfärdsland. Då ska man få den mest kvalificerade hjälpen när man är som mest utsatt och inte utsättas för våld, avskiljningar och övergrepp.”

*SiS är en statlig myndighet med uppdrag att bedriva individuellt anpassad tvångsvård för några av samhällets mest utsatta barn.

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum