Akademiska sjukhuset

Studie om förlossningsupplevelse ska förbättra stödet till nyblivna mammor

Dela

Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse. Enligt en nationell rutin skattar nyförlösta kvinnor sin förlossningsupplevelse på skalan 1–10, men det är ännu okänt vad mätningen fångar. I en studie på Akademiska sjukhuset ska mätmetoden för första gången valideras för att kunna ge nyförlösta bättre stöd och uppföljning.

Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse enligt en skattningsskala för nyförlösta, men vad fångas egentligen? Nu ska mätmetoden för första gången valideras i en studie på Akademiska sjukhuset. Foto: Genrebild Mostphotos
Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse enligt en skattningsskala för nyförlösta, men vad fångas egentligen? Nu ska mätmetoden för första gången valideras i en studie på Akademiska sjukhuset. Foto: Genrebild Mostphotos

- Det finns ett stort kliniskt värde i att, för första gången, validera den mätmetod som idag används för att identifiera negativ förlossningsupplevelse. Genom kunskap erhållen i detta projekt kan stödet och uppföljningen efter negativ förlossningsupplevelse optimeras, säger Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

I studien, som startade i september 2020, ska forskarna undersöka vad kvinnor inkluderar i skattningen av sammantagen förlossningsupplevelse på en 10-gradig skala. Den kvalitativa delen av studien utgörs av intervjuer, medan den kvantitativa av består av enkäter i form av det validerade frågeformuläret Childbirth Experience Questionnaire (CEQ), som med 22 frågor mäter fyra kända dimensioner av förlossningsupplevelse.

I studien inkluderassamtliga svensktalande kvinnor, 18 år eller äldre, som fött levande barn vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dessa ombeds skatta sin förlossningsupplevelse enligt rutin och tillfrågas om att besvara enkäten CEQ. Ett mindre urval kvinnor intervjuas om hur de tänkte när de skattade sammantagen förlossningsupplevelse.

- Förhoppningen är att projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckan kring vad skattning av sammantagen förlossningsupplevelse på skalan 1-10 fångar. Med ökad kunskap kan vi förebygga negativa konsekvenser för såväl kvinnan, hennes anhöriga, vården och samhällsekonomin, framhåller Frida Viirman.För mer information/intervju, kontakta:

Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, tel: 070-777 24 62, e-post: frida.viirman@kbh.uu.se

Nyckelord

Bilder

Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse enligt en skattningsskala för nyförlösta, men vad fångas egentligen? Nu ska mätmetoden för första gången valideras i en studie på Akademiska sjukhuset. Foto: Genrebild Mostphotos
Nästan var tionde kvinna som föder barn har en negativ förlossningsupplevelse enligt en skattningsskala för nyförlösta, men vad fångas egentligen? Nu ska mätmetoden för första gången valideras i en studie på Akademiska sjukhuset. Foto: Genrebild Mostphotos
Ladda ned bild
Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet Foto: David Naylor
Frida Viirman, barnmorska på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet Foto: David Naylor
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Midjemått inte mer träffsäkert än BMI för att fånga upp gravida som riskerar havandeskapsförgiftning5.5.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Fetma är känd riskfaktor för graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning. En utmaning är att tidigt i graviditeten kunna identifiera och erbjuda förebyggande behandling för kvinnor i riskzonen. Enligt en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet verkar midjemått inte vara en bättre markör än BMI för att förutspå havandeskapsförgiftning. Detta uppmärksammas på internationella barnmorskedagen 5 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum