Akademiska sjukhuset

Studie ska öka kunskapen om covidsjukdom hos barn med cancer

Dela

Hur drabbas barncancerpatienter av covid-19? Det ska en pågående studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet bringa klarhet i. Globalt och i Sverige förefaller det som att sjukdomen är sällsynt bland barn. Majoriteten som insjuknat har fått lindriga symtom, men kunskap saknas om hur barn som behandlas för cancer påverkas.

Det saknas kunskap om risken för barncancerpatienter att insjukna i covid-19 eller att drabbas av svår sjukdom. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna undersöka hur sjukdomen sprids bland barn med cancer, som fått noggranna instruktioner för smittskydd, samt hur deras sjukdomsförlopp ser ut.
Det saknas kunskap om risken för barncancerpatienter att insjukna i covid-19 eller att drabbas av svår sjukdom. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna undersöka hur sjukdomen sprids bland barn med cancer, som fått noggranna instruktioner för smittskydd, samt hur deras sjukdomsförlopp ser ut.

– Det finns i stort sett ingen information om risken för barncancerpatienter att insjukna i covid-19 eller att drabbas av svår sjukdom. Främsta syftet med studien är att se hur sjukdomen sprids bland barn med cancer, som fått noggranna instruktioner för smittskydd, samt hur deras sjukdomsförlopp ser ut, säger Arja Harila-Saari, professor och överläkare på barncancerkliniken vid Akademiska barnsjukhuset. Vi ska bland annat undersöka hur vanligt det är med svår infektion och vilka faktorer som påverkar smittorisken. Med ökad kunskap kan hanteringen av barn med cancer förbättras under olika pandemier i framtiden.

Studien startade i maj och beräknas pågå fram till årsskiftet 2021/2022. Forskarna utgår från laboratorieprover och insamling av data från patienter och deras föräldrar, patientjournaler och barncancerregister. Totalt räknar man med att inkludera cirka 160 patienter.

För vuxna finns flera kända riskfaktorer för allvarligare covid-19-sjukdom och död, framförallt ålder, manligt kön, rökning samt samsjuklighet i form av bland annat hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes. Sådan kunskap menar Arja Harila-Saari saknas för barn.

Forskarnas fokus är bland annat hur insjuknandet ser ut för barn under pågående cancerbehandling, hur det kliniska förloppet ser ut, hur vanligt det är med andra infektioner och om olika behandlingar såsom hög, intensiv cytostatika påverkar risken att utveckla allvarlig sjukdom jämfört med om barnet får mindre intensiv cytostatikabehandling.

– En annan viktig fråga är cancerbehandlingens immunpåverkan, vilken effekt den har på infektionens svårighetsgrad och hur antikroppar utvecklas hos barn med cancer, berättar Arja Harila-Saari. Vi kommer också att studera hur stor smittorisken är relaterad till förskola eller skola, och om barn med cancer eller deras syskonen borde gå i skolan eller ej under pandemin.


För mer information/intervju, kontakta:

Arja Harila-Saari, professor och överläkare inom barnonkologi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 072-238 05 33, e-post:arja.harila-saari@akademiska.se eller arja.harila-saari@kbh.uu.se


FAKTA: Studie om covid-19 hos barn med diagnostiserad cancer

  • Startade i maj 2020 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2021/2022.
  • Omfattar cirka 160 barncancerpatienter under aktiv onkologisk behandling, eller som nyligen (senast en månad tidigare) avslutat intensiv onkologisk behandling vid Akademiska barnsjukhuset.
  • Blodprov tas med 6-8 veckors intervall minst 4 gånger under ett halvårs uppföljningstid. (Detta görs endast i samband med planerad klinisk blodprovstagning eller vårdkontakt. Det som undersöks är antikroppar mot covid-19 och immunfunktioner.)
  • På barn som insjuknar i covid-19 tas upprepade prover från slemhinnan i näsan för att mäta virusmängd med så kallad PCR-teknik. Från dem tas även blodprov för att mäta cytokiner och andra inflammatoriska proteiner.


Nyckelord

Bilder

Det saknas kunskap om risken för barncancerpatienter att insjukna i covid-19 eller att drabbas av svår sjukdom. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna undersöka hur sjukdomen sprids bland barn med cancer, som fått noggranna instruktioner för smittskydd, samt hur deras sjukdomsförlopp ser ut.
Det saknas kunskap om risken för barncancerpatienter att insjukna i covid-19 eller att drabbas av svår sjukdom. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna undersöka hur sjukdomen sprids bland barn med cancer, som fått noggranna instruktioner för smittskydd, samt hur deras sjukdomsförlopp ser ut.
Ladda ned bild
Arja Harila-Saari, professor och överläkare inom barnonkologi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet
Arja Harila-Saari, professor och överläkare inom barnonkologi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny process ska öka tillgången på organ för transplantation9.10.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. För att öka tillgången på njurar och andra organ pågår nu ett breddinförande av DCD nationellt. Detta innebär att kriterierna utökas och även omfattar avlidna, inte som tidigare endast hjärndöda som får livsuppehållande behandling. Under våren ska berörd personal på Akademiska utbildas i den nya processen. Förändringen uppmärksammas med anledning av europeiska donationsdagen 11 oktober.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum