Lantbrukarnas Riksförbund

Svenskt lantbruk berett att bli fossiloberoende

Dela

Sveriges lantbruk kan bli fossiloberoende i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu presenteras sex konkreta förslag i en ny statlig utredning. – Vi är positiva, men för att det ska kunna genomföras måste staten säkerställa lantbrukets framtida lönsamhet, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Idag presenterar landshövding Helena Jonsson sin, av regeringen beställda, utredning om ”Fossiloberoende jordbruk”. Utredningen föreslår bland annat en biopremie, en utökad klimatpremie samt en ny skatteregel som gör det möjligt för jord-, skogs- och vattenbrukare att fasa ut fossil diesel utan att försämra konkurrenskraften.

LRF har varit delaktig i utredningen och anser att förslagen är mycket intressanta eftersom det ger branschen en möjlighet att ställa om från billiga fossila insatsvaror till dyrare fossilfria insatsvaror utan att lönsamheten påverkas.

– Utredningens lösningar är mycket viktiga för att svenskt jord-, skogs- och vattenbruk ska kunna ställa om och gå före övriga världen i den gröna omställningen, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

– Förslaget om att Jordbruksverket får ett tilläggsuppdrag att årligen göra en internationell jämförelse mellan svenskt och internationellt jordbruks konkurrensförutsättningar är bra. Det ger möjligheter för att svenska politiker ska kunna se hur svenska bönder ekonomiskt påverkas av svenska skatteregler och lagstiftning, säger Palle Borgström.

Helena Jonsson presenterar sex konkreta förslag för hur hon anser att Sverige ska agera: 

  • Skatteavdrag: Ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen för branschen.
  • Biopremie: En biopremie föreslås för de jord-, skogs-, och vattenbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på rena biodrivmedel. 
  • Utfasning av dieselskatteåterbetalningen:  Utredningen föreslår att dieselskatteåterbetalningen fasas ut till år 2030.
  • Utökad klimatpremie: Klimatpremien för miljöfordon ska utökas till att omfatta även aktuella arbetsmaskiner i jordbruket som drivs med el eller andra förnybara alternativ.
  • Biogasutredningen: Utredningen föreslår att de förslag som presenterades i Biogasutredningen ska genomföras. 
  • Nytt uppdrag till Jordbruksverket: Utredningen föreslår att Jordbruksverket i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin även utvecklar nya indikatorer för bevakning av konkurrenskraft och lönsamhet. 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

Sveriges bönder förlorar en miljard i regeringens budget30.8.2021 13:26:25 CEST | Pressmeddelande

LRF välkomnar de satsningar som regeringen idag presenterade i landsbygdsprogrammet. – Men vi är väldigt besvikna på att regeringen inte utnyttjar hela den återstartsfond som EU ger till Sverige. Av de 1,4 miljarder kronor som Sverige får från EU så väljer regeringen att behålla en miljard i statskassan istället för att satsa på lantbruket, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum