Trafikverket

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg

Dela

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafiken.

– Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp. Elvägen hjälper oss att sänka utsläppen på sträckan, säger Kenneth Natanaelsson, bitr. chef för Elektrifieringsprogrammet.

Valet av sträcka har stått mellan E20 Örebro-Hallsberg och väg 73 Västerhaninge-Nynäshamn. Prioriteringarna och val av sträcka har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning samt försvarets riksintressen.

– Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter. Det ger tillsammans goda förutsättningar för att elvägen ska realisera förväntade resultat och det är även viktiga förutsättningar för en framtida fortsatt utbyggnad, säger Kenneth Natanaelsson.

Det finns en samsyn mellan Trafikverket och Region Örebro om att transportera godset på ett klimatsmart sätt i ett av Sveriges växande logistikområden.

Vad händer nu?

Arbetet med den planerade upphandlingen för elväg, inklusive val av teknik fortsätter. Efter val av teknik gjorts i upphandlingen kan arbetet med vägplanen för elväg E20 återupptas. Elvägen beräknas kunna öppna för trafik kring årsskiftet 2025–2026.

Bakgrund

Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov för att på sikt nå ett fossilfritt transportsystem 2045. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Det krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. Elvägar är en lösning med hög potential som också nyttjar befintlig väginfrastruktur. Även andra teknologier kommer att behövas.

Kontakter

För mer information, kontakta:

Kenneth Natanaelsson, bitr. chef för Elektrifieringsprogrammet
010-123 58 45, kenneth.natanaelsson@trafikverket.se

Emanuel Alvarez, mediekommunikatör
010-123 66 74, emanuel.alvarez@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum