Volkswagen Group Sverige AB

Systematiskt genomförande av strategin lönar sig – rekordvinst för Volkswagen-koncernen 2017

Dela

/Försäljningsintäkterna för koncernen under 2017 ökade betydligt jämfört med föregående år, till 230,7 miljarder euro /Nytt rekord för kundleveranser med 10,7 miljoner fordon /Rörelseresultatet före engångsposter ökade 2,4 miljarder euro till 17,0 miljarder euro /Förslag till utdelning: nästan en fördubbling till 3,90 euro per stamaktie och 3,96 euro per preferensaktie /Nettolikviditeten i Automotive Division på 22,4 miljarder euro ligger kvar på en robust nivå /VD Matthias Müller: "Vår framtidsplan TOGETHER – STRATEGY 2025 träder i kraft och blir allt mer konkret."

Koncernens rörelseresultat 2012-2017
Koncernens rörelseresultat 2012-2017

Wolfsburg, 23 februari 2018 – Volkswagen-koncernen hade en framgångsrik avslutning på räkenskapsåret 2017, vilket gav en mycket högre försäljning än föregående år. Koncernen uppnådde nästan alla finansiella nyckeltal under utmanande förhållanden. Särskilt försäljningsrekordet på 10,7 miljoner fordon lyfte koncernens försäljningsintäkter med 6,2 procent jämfört med föregående år till 230,7 miljarder euro. Engångsposter hänförliga till dieselfrågan minskade återigen rörelseresultatet, vilket ändå ökade med 6,7 miljarder euro till 13,8 miljarder euro. Volkswagen-koncernen förväntar sig en måttlig ökning av sin senaste rekordhöga leveranssiffra under det aktuella räkenskapsåret.

– Framöver står vi – liksom hela industrin – inför stora utmaningar och radikala förändringar. Det utmärkta finansiella resultatet utgör en stark grund inför detta och ger oss all anledning att ha tillförsikt. Faktum är att vår framtidsplan TOGETHER – STRATEGY 2025 träder i kraft och blir allt mer konkret, säger Matthias Müller, VD för Volkswagen-koncernen.

Ökningen av Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter berodde främst på god utveckling avseende antal sålda enheter, samt sund utveckling inom Financial Services Division. Växelkurserna hade en negativ effekt. Under verksamhetsåret 2017 uppgick Volkswagen-koncernens rörelseresultat före engångsposter till 17,0 (14,6) miljarder euro, och försäljningsmarginalen före engångsposter ökade till 7,4 (6,7) procent. Ökningen var främst ett resultat av volym-, mix- och marginalrelaterade faktorer samt förbättringar i produktkostnaderna. Engångsposter i rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-7,5) miljarder euro för 2017 som helhet. Dessa engångsposter var helt hänförliga till affärsområdet personbilar på grund av dieselfrågan och drevs specifikt av högre kostnader för återköp och eftermonteringsprogram för 2,0 och 3,0 liters TDI-fordon i Nordamerika samt högre legala risker. Koncernens rörelseresultat efter engångsposter  uppgick till  13,8 miljarder euro; försäljningsmarginalen ökade till 6,0 (3,3) procent.

Andelen av rörelseresultat hänförligt till de kinesiska joint venture-företagen (4,7 miljarder euro) minskade något under rapporteringsperioden. De kinesiska joint venture-företagens verksamhet ingår inte i koncernens omsättning och rörelseresultat eftersom de redovisas i det finansiella resultatet enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens resultat före skatt ökade till 13,9 miljarder euro under rapportåret, en ökning med 6,6 miljarder euro jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt 2017 uppgick till 11,6 (5,4) miljarder euro.

– Bokslutsrapporten visar att vår verksamhet och koncernens finansiella situation är robust. Nästan 11 miljoner kunder världen över – mer än någonsin tidigare – valde ett av våra varumärken förra året. Vi är väldigt tacksamma för detta förtroende. Samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka då vi har enorma utmaningar framför oss. Koncernens omvandling kräver inte bara mycket tid och energi utan kommer också bli väldigt dyr. Vi måste därför fortsätta hålla våra utgifter under hård kontroll och samtidigt göra framsteg med nödvändiga innovationer, underströk finansdirektör Frank Witter.

Som förväntat var kassaflödena höga under rapporteringsperioden på grund av dieselfrågan, främst för återkallande av fordon och legala risker. Nettokassaflödet i Automotive Division minskade med 10,3 miljarder euro från föregående år till -6,0 miljarder euro. Likväl kvarstod nettolikviditeten, som uppgick till 22,4 miljarder euro inom Automotive Division, på en robust nivå vid slutet av 2017.

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 3,90 euro (föregående år: 2,00 euro) per stamaktie och 3,96 euro (föregående år: 2,06 euro) per preferensaktie vid årsstämman den 3 maj 2018.

Utsikter för 2018

Volkswagen-koncernens ledning förväntar sig att den globala ekonomiska tillväxten kommer att sakta ned något under 2018 och att trenderna på personbilsmarknaden i de olika regionerna kommer att vara mixade under 2018. Ledningen uppskattar att leveranserna till kunder från Volkswagen-koncernen under 2018 måttligt kommer att överstiga föregående års siffra under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningarna under innevarande räkenskapsår kommer främst från den ekonomiska situationen, ökad konkurrens, växelkursvolatilitet och dieselfrågan. I EU finns nu också ett nytt, mer tidskrävande testförfarande för bestämning av föroreningar och koldioxidutsläpp samt bränsleförbrukning i personbilar och lätta nyttofordon (WLTP).

Ledningen beräknar att försäljningsintäkterna för Volkswagen-koncernen kan öka med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. När det gäller koncernens rörelseresultat förutser ledningen en försäljningsmarginal på mellan 6,5 och 7,5 procent.

Utvecklingen i siffror i bifogad tabell.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Koncernens rörelseresultat 2012-2017
Koncernens rörelseresultat 2012-2017
Ladda ned bild
Volkswagen-koncernens helårsrapport i siffror - jan-dec 2017
Volkswagen-koncernens helårsrapport i siffror - jan-dec 2017
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2017 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 196 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,2 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 16 709 lätta transportbilar vilket är 30,2 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,74 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2017.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum