Göteborgs stift

Tanum – exempel på Svenska kyrkans bidrag till kulturlivet i Sverige

Dela

Svenska kyrkan har ett rikt och omfattande kulturliv, både på egna och andras arenor. I en rapport presenteras nu Svenska kyrkans bidrag till kulturen i samhället, också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett av exemplen som lyfts i rapporten är Tanums församling i Göteborgs stift.

Kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb i den nyrenoverade Svenneby gamla kyrka. Tanums pastorat har, utöver ett värdefullt kulturarv i sina kyrkor, också ett rikt kulturliv med arrangemang som till största delen är tillgängliga gratis för alla. Foto: Torgny Lindén
Kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb i den nyrenoverade Svenneby gamla kyrka. Tanums pastorat har, utöver ett värdefullt kulturarv i sina kyrkor, också ett rikt kulturliv med arrangemang som till största delen är tillgängliga gratis för alla. Foto: Torgny Lindén

Svenska kyrkan bedriver kulturverksamhet på en mängd arenor och inom de flesta genrer. Det är ett arbete som engagerar ett stort antal människor, såväl professionella utövare som deltagare i det breda utbudet av aktiviteter. Svenska kyrkan förvaltar och tillgängliggör också landets största sammanhängande kulturarv i form av kyrkobyggnaderna med inventarier.

Går det att värdera detta arbete i samhällsekonomiska termer? Den frågan har analysföretaget Ramboll fått i uppdrag av Svenska kyrkan att utreda. Resultatet presenteras i rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv. Tanums pastorat i Bohuslän är ett exempel på Svenska kyrkans engagemang för kulturarv och kulturliv som lyfts i rapporten. 

I Tanums pastorat lägger de anställda uppskattningsvis en tredjedel av sin arbetstid på den kulturrelaterade verksamheten. Fyra personer arbetar som kyrkomusiker i pastoratet. Bland annat finns det flera olika körer och man anordnar kulturaftnar, konserter, lovverksamhet för barn och mycket mer. 

De sociala värden som pastoratet bidrar med är framförallt gemenskap. Genom kyrkans kulturverksamhet får många som lever ensamma ett sammanhang och kan vara med och bidra till bygdens kulturliv. Kyrkans samverkan med lokala konstnärer bidrar till ett levande kulturliv som skapar ett värde för många i bygden, och för de besökare som kommer dit.

Kommunens kulturchef Birgitta Sparre beskriver kyrkans kulturverksamhet som bred och att den träffar en stor målgrupp. Bland annat nämner hon barnverksamheten, körerna, kulturarvet och att kyrkan även är en plats för de många konstnärerna i området att nå ut med sina verk och uttryck.

De flesta arrangemangen som kyrkan arrangerar är gratis och man vill att det ska vara så, för att kulturverksamheten ska kunna nå ut till alla i bygden.

I samband med restaureringen av Svenneby gamla kyrka samverkade pastoratet med lokala hantverkare och konstnärer, samt med akademin för att tillgodogöra sig och sprida kunskap om det unika projektet. Det var viktigt att det skulle bli så bra som möjligt. Därför lades stor vikt vid att de metoder som användes i restaureringen skulle vara så lika de ursprungliga metoder som möjligt, som användes när kyrkan först byggdes. Detta resulterade bland annat i att man brände egen kalk till kyrkans puts. 

Restaureringen blev även internationellt uppmärksammat och representanter från en ortodox kyrka i Etiopien besökte Svenneby för att lära sig mer om hur arbetet hade gått till.

Fem miljarder kronor beräknas det sammanlagda värdet av Svenska kyrkans kulturverksamhet inom olika områden uppgå till varje år. Enligt de beräkningar som presenteras i rapporten är det samlade värdet av Svenska kyrkans kulturverksamhet 2,3 miljarder kronor årligen. Till det kommer ekonomiska spridningseffekter på ytterligare 2,7 miljarder kronor.

Totalt skapas drygt 6 300 arbetstillfällen varje år genom Svenska kyrkans kulturella verksamheter, för bl a frilansmusiker m fl.

Det är första gången en så omfattande kartläggning gjorts av Svenska kyrkans kulturverksamhet. En bakgrund är att verksamheten inom kulturens område till största delen finansieras av medlemsavgifter. Det finns alltså ett direkt samband mellan Svenska kyrkans medlemstal och dess bidrag till svenskt kulturliv. Med ett krympande medlemsantal finns risk att Svenska kyrkan i framtiden inte kommer att kunna erbjuda samma utbud som hittills.

– Värdet av kultur är så klart mycket större än det vi kan mäta i pengar. Men med rapporten har vi nu ett värdefullt kunskapsunderlag om Svenska kyrkans kulturgärning på en mängd områden. Den bekräftar att Svenska kyrkan är en av landets största kulturaktörer, på landsbygden till och med vissa gånger den bärande kraften i kulturlivet. Samtidigt blir det tydligt att detta är inget som samhället kan ta för givet, sade ärkebiskop Antje Jackelén i samband med en pressträff då rapporten presenterades.

Rapporten har gjorts på uppdrag av Svenska kyrkan av Ramboll. Syftet var att genomföra en studie av Svenska kyrkans kulturverksamhets samhällsekonomiska bidrag. Studien av Svenska kyrkans kulturverksamheter innefattar en kartläggning av det arbete som bedrivs av Svenska kyrkan inom kultur- och kulturarvsområdet. Uppdraget innebar att kartlägga och beräkna samhällskonsekvenser av Svenska kyrkans samlade verksamhet inom kultur.

Kontakt:
Tanums pastorat, kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb, 070-570 04 18
Göteborgs stift, pressekreterare Torgny Lindén, 070-633 12 87

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb i den nyrenoverade Svenneby gamla kyrka. Tanums pastorat har, utöver ett värdefullt kulturarv i sina kyrkor, också ett rikt kulturliv med arrangemang som till största delen är tillgängliga gratis för alla. Foto: Torgny Lindén
Kyrkoherde Madeleine Myrström Kamb i den nyrenoverade Svenneby gamla kyrka. Tanums pastorat har, utöver ett värdefullt kulturarv i sina kyrkor, också ett rikt kulturliv med arrangemang som till största delen är tillgängliga gratis för alla. Foto: Torgny Lindén
Ladda ned bild
Svenneby gamla kyrka i Tanums pastorat är en del av det gemensamma kulturarvet som tillhör oss alla. Foto: Torgny Lindén
Svenneby gamla kyrka i Tanums pastorat är en del av det gemensamma kulturarvet som tillhör oss alla. Foto: Torgny Lindén
Ladda ned bild
Svenneby gamla kyrka i Tanums pastorat har renoverats med gamla metoder och återställs till hur den en gång såg ut. Foto: Torgny Lindén
Svenneby gamla kyrka i Tanums pastorat har renoverats med gamla metoder och återställs till hur den en gång såg ut. Foto: Torgny Lindén
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum