Akademiska sjukhuset

Tidigare upptäckt av lungskador vid covidinfektion målet för studie på Akademiska

Dela

Till skillnad från patienter med vanliga lunginflammationer, som vanligtvis har andfåddhet och andra tydliga symtom, är symtomen vid covid-19 mer diffusa. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset mäter ambulanspersonal graden av syrgasbrist, hypoxi, men även andra störningar i andnings- och gasutbyte som kan vara relaterade till lungskada för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.

I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.

- Syftet är framförallt att se om vi med dessa tidiga mätningar kan skilja på vilka patienter som behöver inneliggande vård och vilka som kan vara kvar i hemmet. Vi vill även se om man kan förutsäga vilka som kommer att behöva intensivvård, säger David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

Han betonar att covid-19 är en ny infektionssjukdom och att man redan i våras, när pandemin startade, fick signaler på att covidpatienter hade en avvikande symtombild och inte fick lika tydliga symtom såsom andfåddhet och andra tecken på svår sjukdom.

- Patienterna beskrivs ha något som kallas för tyst hypoxi där de kan ha en svår syrgasbrist i kroppen utan att reagera lika tydligt som vid andra lunginflammationer. Symtomen på andningsbesvär är mer vaga, förklarar David Smekal.

Genom att regionen driver Sjukvårdens Larmcentral i egen regi, kunde sjuksköterskorna på larmcentralen redan tidigt i pandemin se till att alla med diffusa och vaga andningsbesvär kunde få en bedömning av ambulanspersonal på plats där man mätte graden av syrgasbrist, men även andra störningar i andnings- och gasutbyte som kan vara relaterade till en eventuell lungskada vid covid-19.

I den pågående studien gör ambulanspersonal respirationsfysiologiska undersökningar av patienter med misstänkt covid-19.

- Vi har initierat ett samarbete med en holländsk region och hoppas att även de kommer att inkludera patienter i en snar framtid. Vi har även ett samarbete med en forskargrupp inom Nära Vård och Hälsa och vi genomför en liknande studie med patienter som söker via 1177 för provtagning på grund av misstänkt covidinfektion. Målet är att inkludera 100 patienter per studie i Uppsala respektive Holland, säger David Smekal


För mer information/intervju, kontakta:
David Smekal, ambulansläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet tel: 073-091 66 66, e-post: david.smekal@akademiska.se eller David.Smekal@surgsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
Ladda ned bild
David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och  forskare vid Uppsala universitet, (privat foto)
David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, (privat foto)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Akademiska går inte vidare med ozonrening av läkemedelsrester8.6.2021 14:32:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har Akademiska sjukhuset testat flera olika tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och multiresistenta bakterier. 2019 genomfördes ett pilotförsök med ozonrening på sjukhusområdet inom ramen för en studie. Resultaten visar att tekniken fungerar, men med för låg effekt och för stora driftsproblem för att kunna implementeras på sjukhuset. Däremot är man öppen för att pröva andra tekniska lösningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum