Akademiska sjukhuset

Tidigare upptäckt av lungskador vid covidinfektion målet för studie på Akademiska

Dela

Till skillnad från patienter med vanliga lunginflammationer, som vanligtvis har andfåddhet och andra tydliga symtom, är symtomen vid covid-19 mer diffusa. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset mäter ambulanspersonal graden av syrgasbrist, hypoxi, men även andra störningar i andnings- och gasutbyte som kan vara relaterade till lungskada för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.

I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.

- Syftet är framförallt att se om vi med dessa tidiga mätningar kan skilja på vilka patienter som behöver inneliggande vård och vilka som kan vara kvar i hemmet. Vi vill även se om man kan förutsäga vilka som kommer att behöva intensivvård, säger David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

Han betonar att covid-19 är en ny infektionssjukdom och att man redan i våras, när pandemin startade, fick signaler på att covidpatienter hade en avvikande symtombild och inte fick lika tydliga symtom såsom andfåddhet och andra tecken på svår sjukdom.

- Patienterna beskrivs ha något som kallas för tyst hypoxi där de kan ha en svår syrgasbrist i kroppen utan att reagera lika tydligt som vid andra lunginflammationer. Symtomen på andningsbesvär är mer vaga, förklarar David Smekal.

Genom att regionen driver Sjukvårdens Larmcentral i egen regi, kunde sjuksköterskorna på larmcentralen redan tidigt i pandemin se till att alla med diffusa och vaga andningsbesvär kunde få en bedömning av ambulanspersonal på plats där man mätte graden av syrgasbrist, men även andra störningar i andnings- och gasutbyte som kan vara relaterade till en eventuell lungskada vid covid-19.

I den pågående studien gör ambulanspersonal respirationsfysiologiska undersökningar av patienter med misstänkt covid-19.

- Vi har initierat ett samarbete med en holländsk region och hoppas att även de kommer att inkludera patienter i en snar framtid. Vi har även ett samarbete med en forskargrupp inom Nära Vård och Hälsa och vi genomför en liknande studie med patienter som söker via 1177 för provtagning på grund av misstänkt covidinfektion. Målet är att inkludera 100 patienter per studie i Uppsala respektive Holland, säger David Smekal


För mer information/intervju, kontakta:
David Smekal, ambulansläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet tel: 073-091 66 66, e-post: david.smekal@akademiska.se eller David.Smekal@surgsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
I en studie på Akademiska ska ambulanspersonal mäta graden av syrgasbrist med mera hos covid-19-patienter för att tidigare upptäcka vilka som behöver sjukhusvård.
Ladda ned bild
David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och  forskare vid Uppsala universitet, (privat foto)
David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, (privat foto)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Effektivare behandling vid svår covidinfektion fokus för ny studie26.11.2020 08:10:00 CETPressmeddelande

De flesta som insjuknar i covid-19 får en mild infektion, medan ett fåtal får allvarliga symtom och behöver inneliggande vård. För att kunna behandla de svårast sjuka mer effektivt behövs ökad kunskap om virusets och immunförsvarets samspel över tid. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskare bland annat jämföra allvarliga immunreaktioner, så kallade cytokinstormar, hos patienter inom intensivvården med immunförsvaret hos friska blodgivare.

Innovativa diabetesbehandlingar kan minska risken för hjärt- och njursvikt23.11.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes som även kommer andra patientgrupper till nytta. Ett exempel på ny, innovativ behandling är så kallade SGLT2- hämmare mot högt blodsocker, som även minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, framförallt hjärtsvikt, och njursvikt. Läkemedlet kan numera även ges till personer utan diabetes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum