Statens veterinärmedicinska anstalt

Tierpsvargen obducerad av SVA

Dela

Den varg som sköts i Tierp i går har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var en vuxen hane som hade något mindre fettreserver än normalt, hullet var något under medelgott. Vargen hade ett flertal hudskador, alla var minst några dagar gamla. I magsäcken fanns benrester från en tidigare måltid samt en mycket liten mängd pälshår från hjortdjur.

Tierpsvargen har nu obducerats av SVA. Skottskadan (ingångshål) är blodet på bogen. Sen ses ett sår på vänster frambens insida, och på höger lårs utsida. Vargen har också en sårskada på nosen. Foto: Gete Hestvik/SVA.
Tierpsvargen har nu obducerats av SVA. Skottskadan (ingångshål) är blodet på bogen. Sen ses ett sår på vänster frambens insida, och på höger lårs utsida. Vargen har också en sårskada på nosen. Foto: Gete Hestvik/SVA.

Vargen var skjuten genom brösthålans främre del vilket orsakat en snabb död. En skada sågs på vänster framben med sår i huden både på benets in- och utsida, strax nedanför armbågen. En något kraftigare skada med två hudsår, varav det största mätte ca 30 mm, fanns på vänster lårs insida. Till skillnad från övriga hudskador fanns här även en ytlig inflammation i underliggande muskulatur. Mindre, ytliga hudsår fanns även på höger lårs utsida, strax ovanför höger has samt under ögat. Tvärs över nosspegeln fanns ett kraftigare skär/slitsår. Ett mindre skärsår sågs även i en trampdyna på höger bakben.

Orsaken till skadorna i huden kan inte fastställas men skadorna på vänster framben, som var lokaliserade på både in- och utsida av benet, visar att det kan vara orsakat av bett från ett annat djur.

Vargen hade även en äldre och helt avläkt fraktur på två revben på vänster sida. Denna skada har troligen inte besvärat vargen på senare tid, men när frakturen var färsk har den orsakat smärta. Detta kan vara orsaken till att hullet inte var fullgott. Vänster testikel var belägen i bukhålan medan den högra var normalt nedvandrad i pungen.

Kontakt för journalister

Bitr. statsveterinär Gete Hestvik, tel. 018-67 46 16

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Tierpsvargen har nu obducerats av SVA. Skottskadan (ingångshål) är blodet på bogen. Sen ses ett sår på vänster frambens insida, och på höger lårs utsida. Vargen har också en sårskada på nosen. Foto: Gete Hestvik/SVA.
Tierpsvargen har nu obducerats av SVA. Skottskadan (ingångshål) är blodet på bogen. Sen ses ett sår på vänster frambens insida, och på höger lårs utsida. Vargen har också en sårskada på nosen. Foto: Gete Hestvik/SVA.
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare27.11.2018 08:13:59 CETPressmeddelande

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum