TRR

TRRs insiktskompass presenterar: 8 av 10 tjänstemän anser att kompetensutveckling är viktigt för karriären

Dela

Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert.

Lennart Hedström,vd TRR
Lennart Hedström,vd TRR

Behoven av kompetensutveckling är stort både i Sverige och globalt. Både företag och tjänstemän är överens om att det framför allt är utvecklingen inom teknikområdet som skyndar på behovet. TRRs insikter visar att tjänstemän inom den privata sektorn anser att kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga framåt, och man ser behov av stora satsningar inom området.

-       Ska vi kunna möta behoven på svensk arbetsmarknad, krävs en annan syn på kompetensutveckling än idag. Man behöver utveckla sig och lära nytt under hela sitt arbetsliv. Som omställningsaktör välkomnar vi det ökade intresset för kompetensutveckling hos privatanställda tjänstemän och ser att TRRs roll framåt kommer att bli än viktigare, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Storsatsning på intern kompetensutveckling

Bland tjänstemän med chefsbefattning inom privat sektor tycker 74 procent att det är ganska eller mycket viktigt för företaget att satsa på kompetensutveckling inom företaget de närmsta åren. Det kan handla om workshops, konferenser och jobbrotation. Chefer inom tillverkningsindustrin svarar i högre utsträckning, jämfört med andra branscher, att det kommer att vara mycket viktigt att satsa på intern kompetensutveckling.

Stort intresse för vidare studier

Det som är mest avgörande för beslutet att studera under arbetslivet, utöver inriktning och ämne, är möjligheten att få jobb efter utbildning. På andra plats kommer lönenivån. 42 procent av tjänstemännen uppger i undersökningen att de skulle börja studera om de fick 80 procent av sin lön under studietiden. 50 procent av kvinnorna skulle ta chansen att börja studera om de fick studielön, jämfört med 36 procent av männen.

-       Det är positivt att så många har förstått vikten av att skapa sig bredare och ny kunskap. TRRs uppgift är att bidra till framgångsrika omställningar och rörlighet på arbetsmarknaden. Här spelar kompetensutveckling en viktig roll, säger Lennart Hedström.

Nyckelord

Bilder

Lennart Hedström,vd TRR
Lennart Hedström,vd TRR
Ladda ned bild

Dokument

Om

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 270 engagerade medarbetare, som finns över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.

Följ TRR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TRR

Halvering av uppsagda tjänstemän under 202117.1.2022 07:50:00 CET | Pressmeddelande

Den privata arbetsmarknaden i Sverige har återhämtat sig starkt under 2021. En summering av antalet privatanställda tjänstemän som sökt stöd hos TRR visar en minskning med 54 procent jämfört med pandemiåret 2020. För att hitta samma låga nivå får man gå tillbaka till 2007. Det visar en sammanställning av statistik för 2021 från TRR, en ledande aktör inom omställning och förändringar som rör det privata näringslivet.

Var fjärde tjänsteman värderar arbetsgivarens hållbarhetsprofil högt10.11.2021 10:10:08 CET | Pressmeddelande

TRR har som ledande omställningsaktör stor kunskap om det privata näringslivets syn på det nya arbetslivet, arbetsmarknaden och kompetensbehovet. TRRs Insiktskompass om rekrytering visar att drygt var fjärde tjänsteman anser att företagets hållbarhetsprofil har ganska eller mycket stor påverkan på valet av arbetsgivare. Insiktskompassen visar även att geografi vid rekrytering kommer att bli allt oviktigare.

Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb1.7.2021 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och för tjänstemän inom det privata näringslivet ser framtiden ljus ut. Arbetsmarknadsstatistik från omställningsaktören TRR visar att betydligt färre tjänstemän har blivit uppsagda under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. TRRs kvartalsrapport visar också att hela 4 502 tjänstemän har gått vidare till nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag, vilket är en ökning med 66 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum