Diskrimineringsombudsmannen

Undantag i diskrimineringslagen tas bort 1 maj

Dela

Den första maj tas ett undantag bort i diskrimineringslagen som berör företag inom varu- och tjänstesektorn, till exempel restauranger, caféer och butiker. Lagändringen innebär att alla dessa företag, oavsett storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

När bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i lagen 2015 valde riksdagen inledningsvis att verksamheter inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda skulle undantas från bestämmelserna. Från och med den första maj tas det undantaget nu bort. 

Lagändringen innebär att en verksamhet som erbjuder varor och tjänster och som inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet därmed kan anses ha gjort sig skyldig till diskriminering.

– Det här är en väldigt tydlig signal om att tillgänglighet är något som berör alla, och alla verksamhetsutövare inom den här sektorn som inte redan har gjort det bör nu se över sin verksamhet och fråga sig om den är tillgänglig, säger DO Agneta Broberg.

Fakta: Bristande tillgänglighet
Diskrimineringslagen ställer krav på att en verksamhet har genomfört så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder. Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller regler som finns för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar om passagerares rättigheter vid transporter.

Utöver krav som finns i lagar och andra regler kan det för de flesta verksamheter endast bli aktuellt att genomföra enklare åtgärder. Exempel på enkla åtgärder kan vara att flytta en hylla, läsa upp en meny eller att flytta på starkt doftade produkter.

Vid bedömningen om det har varit fråga om diskriminering görs en helhetsbedömning av det enskilda fallet. Då ser man till exempel på vilka praktiska och ekonomiska förutsättningar en verksamhet har eller om verksamheten. Man ser också på faktorer som om det handlar om en kortare kontakt eller en längre relation till kunden som har behov av tillgänglighetsåtgärder.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum