Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten överklagar PFAS-dom

Dela

Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom att Försvarsmakten inte behöver ta ansvar för sina PFAS-föroreningar i Uppsala Vattens produktionsbrunnar. Det har Uppsala Vattens styrelse beslutat vid möte idag.

– Domen i första instans gick på Försvarsmaktens linje, men vi anser i styrelsen, precis som ledningen på Uppsala Vatten, att beslutet måste överklagas. Det är anmärkningsvärt att rättens ordförande noterade en skiljaktig mening och i stället ville döma ut skadestånd, samtidigt som majoriteten ansåg att rättsläget är oklart. Detta är en jätteviktig fråga för Uppsala och hela Sverige och vi tycker att det är viktigt att saken prövas i högre instans, säger Rafael Waters, styrelseordförande för Uppsala Vatten.

I domen kom majoriteten fram till att det finns en förorening på Ärna, som sprider sig till Stadsträdgårdens brunnar, men att bidraget måste vara så litet att det kan anses vara försumbart som skadeorsak. Detta trots att man också konstaterar att ingen har kunnat redovisa hur stora mängder PFAS som faktiskt har använts på Ärna. Försvarsmakten har inte redovisat detta, och har inte heller låtit Uppsala Vatten göra några mätningar från grundvattnet inne på Ärna

– Vare sig den rättsliga eller tekniska värderingen i domen övertygar. Principen om att den som förorenar också ska betala för sina föroreningar är en fråga som är principiellt viktig för hela VA-branschen, så vi känner ett ansvar att ta den här frågan vidare, säger Sigrid de Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Överklagandet kommer att senast den 8 november lämnas in till mark- och miljödomstolen som lämnar alla handlingar från målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som först ska pröva frågan om prövningstillstånd.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum