Akademiska sjukhuset

Utökat samarbete med kommuner ska stärka stödet till personer med samsjuklighet

Dela

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Enligt en ny kartläggning söker personermed samsjuklighet i stor utsträckning vård på olika akutmottagningar i länet. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd.

Många personer med beroende och annan sjuklighet uppsöker ofta akutmottagningar. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd. På bilden syns från vänster Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef beroende- och neuropsykiatri, och Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet.
Många personer med beroende och annan sjuklighet uppsöker ofta akutmottagningar. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd. På bilden syns från vänster Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef beroende- och neuropsykiatri, och Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet.

- Vår kartläggning 2021 visar att 53 procent av personerna med samsjuklighet i Enköping hade besökt akutmottagningen på Lasarettet i Enköping. I Tierp hade 30 procent av personerna med samsjuklighet sökt vård på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Vi blev själva förvånade över att det var så många akutbesök och har haft möten med mottagningarna för att se hur vi kan samverka bättre. Detta visar på behovet av samsyn och gemensamma processer för mer samordnade insatser mellan Regionen och kommunerna i länet, säger Åsa Magnusson, biträdande verksamhetschef för beroende och neuropsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Vård och behandling för personer med beroende är idag ett gemensamt ansvar för kommunerna och Regionen. Att ansvaret är uppdelat på många aktörer gör det ibland svårt att hitta lösningar som ger personerna rätt och samordnat stöd för sina behov. Förra året startade psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ett projekt för att utveckla en gemensam vårdprocess för personer med beroende och samtidigt annan psykisk ohälsa eller somatiska sjukdomar.

Bland annat har en kartläggning genomförts av hur kommunerna, primärvården och specialistpsykiatrin uppfattar problemen. Data har samlats in och dialogmöten genomförts med alla vårdgivare för att försöka hitta en gemensam plattform att jobba vidare från.

- I samverkan med kommunerna har vi identifierat brister. Det finns en stark vilja hos alla deltagare att utveckla vården tillsammans och se hur vi kan komplettera varandra och samarbeta för att ge rätt vård och stöd. Det finns ett stort intresse och önskemål om att lära sig mer om de uppdrag och förutsättningar som finns inom de olika verksamheterna, berättar Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet inom specialistpsykiatrin, Akademiska sjukhuset

Efter sommaren startas två pilotprojekt tillsammans med Enköping och Tierps kommun för att ta fram en hållbar process för samverkan kring personer med samsjuklighet.

Enligt Karin Lindersson finns ett stort intresse nationellt för projektet där Uppsala ses som föregångare.

- Vi har fått många frågor från andra regioner eftersom vi har tagit oss an detta på ett strukturerat sätt med ett projekt som spänner från kartläggning till implementering. Samsjuklighetsutredningen, som lämnade sitt betänkande november 2021, föreslår just samordnade insatser för personer med samsjuklighet, avrundar hon.


För mer information/intervju, kontakta:

Åsa Magnusson, biträdande verksamhetschef beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, 072-451 56 47, asa.magnusson@akademiska.se

Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet inom specialistpsykiatrin, Akademiska sjukhuset, 070-611 10 31, karin.lindersson@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Många personer med beroende och annan sjuklighet uppsöker ofta akutmottagningar. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd. På bilden syns från vänster Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef beroende- och neuropsykiatri, och Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet.
Många personer med beroende och annan sjuklighet uppsöker ofta akutmottagningar. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd. På bilden syns från vänster Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef beroende- och neuropsykiatri, och Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet.
Ladda ned bild
Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset
Åsa Magnusson, bitr verksamhetschef Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nytt precisionsmedicinskt centrum i Uppsala banar väg för mer träffsäker diagnostik och behandling21.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Precisionsmedicin vinner terräng inom den högspecialiserade vården. Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigs tisdagen den 21 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum