Linköpings kommun – Politik

Utveckling av Gamla Linköping

Dela

Kommunstyrelsen har idag beslutat att ge Visit Linköping & Co AB i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för bolagets utökade insatser för aktiviteter och marknadsföring av platsen Gamla Linköping. Inriktningen ska vara fler aktiviteter året runt i Gamla Linköping i form av event och konserter, där hänsyn tas till gällande restriktioner för covid-19.

Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och en viktig plats för många Linköpingsbor. Det är en plats med flera verksamheter och unik miljö som har en stor utvecklingspotential som besöksmål. Inte minst med tanke på den process som sker i området vilket ökar förutsättningarna för att locka fler besökare till Gamla Linköping även när det inte är högsäsong.

– Gamla Linköping är en pärla i vår kommun och vi ser alla möjligheter att utveckla det som besöksmål. Utifrån den expertis som finns i kommunkoncernen så passar det utmärkt att Visit Linköping & Co AB får i uppdrag att utarbeta en plan som kraftsamlar kring besöksnäringen i området, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Många har idéer och förslag på vad som kan göra området till en mer levande och än mer populär plats. Ett samarbete med näringslivet ska utvecklas där intäkter och risker ska fördelas genom en modell som redovisas i planen. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen för beslut senast juni 2021 och genomförandet kommer sedan att ske genom avtal och/eller ändrade särskilda ägardirektiv.

– Nu får Visit Linköping & Co uppdraget att ta fram en plan som ska fånga alla möjligheter som finns i samverkan med alla berörda intressenter. Det nya uppdraget kommer även ta hänsyn till den stora påverkan corona haft på besöksnäringen. Linköping har alla förutsättningar att vara med i kampen om framtidens besökare ifall vi kraftsamlar tillsammans och lyfter fram allt det fantastiska vår kommun har att erbjuda. I det arbetet är Gamla Linköping en viktig pusselbit, säger Johan Thorén, ordförande för Visit Linköping & Co AB.

Kontakter

Johan Thorén (L)
ordförande Visit Linköping & Co AB
070-833 61 71

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum