Vänsterpartiet Skåne

V: Förstärk samarbetet för en bättre vård för våra äldre!

Dela

I november kom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med skarp kritik mot landets alla regioner för brister i vården på landens särskilda boenden. De äldre som insjuknat eller misstänkts insjuknat i Covid-19 har inte fått vård och behandling utifrån sina individuella behov, enligt inspektionen.

De brister som har pekats ut i hur äldre på boenden behandlats under Coronas första fas är oacceptabla, och vi kommer att driva på för att systematiska granskningar görs i hela regionen och att åtgärder vidtas för att detta ska kunna fungera. Samtidigt behöver kommunerna och regionerna se till att bygga upp en struktur som fungerar över tid och som har en högre kapacitet än idag. Vården i Sverige under lång tidlidit av underfinansiering, personalbrist och konsekvenser av privatiseringar.

Vi vill se en rejäl satsning på vården framöver. Det handlar om jämlikhet och allas rätt till en god vård efter behov och det handlar om att all personal som under året har gjort fantastiska insatser ska få bättre förutsättningar att göra ett gott jobb, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) är ett samarbetsavtal som ska underlätta och säkra vården för personer som rör sig mellan regionens ansvarsområden (sjukvården) och kommunens ansvarsområden (omsorgen). Det finns också fyra områden som man gemensamt ska utveckla under avtalsperioden: utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka, utveckling av insatser för tidvis sviktande, utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper och utredning av förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. Dessa områden behöver det arbetas mycket mer med, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Det har varken funnits den tid eller de resurser som skulle krävts för att faktiskt nå upp till de utvecklingsmålsättningar som avtalet innehåller. Det finns små marginaler att arbeta med även under normala förhållanden i dagens vårdande, både inom sjukvården och omsorgen. Det behöver vi som samhälle ta tag i. Det finns brister i de mest basala bitarna vad gäller överlämning av patienter, att se till att patienten får rätt läkemedel och en god omvårdnad utifrån sina medicinska behov.

Tidsbrist och personalbrist ger inte en patientsäker vård, och små möjligheter att uppfylla HS-avtalet som är grundläggande för så många som behöver vård, menar hon. Detta är frågor som vi kommer att fortsätta kämpa för och lyfta varje dag, avslutar Agneta Lenander.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Strejk inom privat omsorg: dags att återta verksamheten i egen regi!13.1.2021 12:11:39 CETPressmeddelande

Vänsterpartiet stöttar strejkvarsel inom privat omsorg! Fackförbundet Kommunal gick förra veckan ut med varsel om strejk då förhandlingarna med de privata vårdföretagen kört fast. De anställda har fått nog. Den femtonde januari går man in i steg ett av strejken, och om man fortfarande inte får gehör upphör arbetet på vissa arbetsplatser helt en vecka senare. Vänsterpartiet stöttar de anställda i strejken. Vinster i välfärden ska aldrig gå före behoven hos de äldre, boende, patienter och personal!

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården13.11.2020 13:06:33 CETPressmeddelande

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum