Vänsterpartiet Skåne

V motionerar: Satsa på sammanhållen vård för psykisk ohälsa!

Dela

Med dagens vårdvalssystem för psykoterapi är vården uppdelad på många olika bolag, privatpersoner och stiftelser och tillgången är ojämn över Skåne. Vänsterpartiet menar att det inte bara försvårar vägen till en fungerande terapeutiskt vård för patienten, utan att det också kan leda till att det är svårt att veta om patienter överhuvudtaget får det stöd de är i behov av och har rätt till. Därför motionerar Vänsterpartiet i Region Skåne idag om att avskaffa detta vårdval för att istället kunna organisera arbetet på ett sammanhållet sätt.

- Terapi är en vårdform som precis som andra måste erbjudas behovsbaserat och jämlikt, vi måste sträva mot att vägen mellan konstaterat behov och behandling blir så smidig som möjligt. Så ser det inte ut idag. Samtidigt som det kan finnas otroligt många alternativ runt omkring våra större städer kan det saknas helt på våra mindre orter. Inget av alternativen ger en snabb, enkel väg till den vård man behöver. Det kan inte vara patientens ansvar att kunna systemet utan och innan och göra precis rätt val utefter ens egna vårdbehov, det är något som vården måste kunna erbjuda direkt, menar Peter Ahlbom, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Även i de fall vård drivs i olika privata former måste minimikrav utgöras av en jämlik fördelning över hela regionen och att tillgången till vård är sådan att de som behöver en insats ges en rimlig möjlighet att få den, menar Vänsterpartiet. Behandlade läkare inom primärvården har genom dagens uppstyckning svårt att följa patientens behandling och i värsta fall även svårt att veta om patienten fått tillgång till den behandling hen behöver.

- En sammanhållen vård där behandlande läkare och andra personalgrupper arbetar i ett team kring patienten är en av nyckelfaktorerna för en god vård, fortsätter Peter Ahlbom. I Region Skåne är detta svårt att uppnå, i synnerhet på grund av den uppstyckning som skapas genom vårdvalen. För att få förutsättningar att utveckla arbetet med psykisk hälsa inom regionen behöver detta organiseras på annat sätt. Den sammanhållna vården för patienten måste stå i fokus, avslutar han.

Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum