Vänsterpartiet Skåne

V: Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbana

Dela

På dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden fattades det beslut om vilka medskick Region Skåne vill göra till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

- Det är oerhört viktigt att vi kan jämföra de olika alternativen för spårsträckningar utefter hur de påverkar kringliggande natur, bebyggelse och kulturlämningar, säger Vilmer Andersen, representant för Vänsterpartiet i Regionala Utvecklingsnämnden. Vi har många skyddsvärden i landskapet att beakta, artrikedom och kulturmiljöer som påverkas av de nya spåren. Klimatpåverkan behöver beskrivas både för projektet som helhet men också i hur det påverkar närmiljön. För att kunna se vilka alternativ som är bäst för banans sträckning behöver vi veta hur dessa värden påverkas redan innan vi fattar beslutet, menar han.

Tidigare diskussioner har även rört stationslägen för banan, huruvida de bör ligga inne i stationsorterna eller utanför. I regionens yttrande betonas vikten av stationer inne i stationsorten, vilket Vänsterpartiet ser som positivt.

- Resandet som kan bli möjligt med de nya banorna behöver vara tillgängligt för alla, och platsvalen för stationerna ska inte uppmuntra till exempelvis ökad bilpendling till en station som ligger utanför tätorten, menar Angelica Svensson, även hon representant för Vänsterpartiet i Regionala Utvecklingsnämnden. Av samma anledning understryker vi i vårt tilläggsförslag att byar och städer som inte får egna stationer behöver goda kollektivtrafiksmöjligheter för att nyttja höghastighetstågen. Framtida spårprojekt behöver vara infrastruktursatsningar som är bra för hela Skåne, avslutar hon.

Region Skånes yttrande skickas till Trafikverket som ett steg i samrådsprocessen kring höghastighetsbanorna. Vänsterpartiets förslag på tillägg till yttrande kan du läsa här.

Tilläggsyttrandet avslogs av mötet trots stöd från Miljöpartiet.

Nyckelord

Kontakter

Angelica SvenssonLedamot i Regionfullmäktige, representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:073 - 929 44 39

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum