Vänsterpartiet Skåne

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården

Dela

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

- Tyvärr är detta något mycket vanligt, speciellt för våra sköra äldre patienter. Vi har inte nog med platser på avdelningarna för att låta de stanna som behöver. Det kan vara mycket påfrestande att behöva flyttas, både med transporter, överlämningar av patientinformation, byte av personal, nya rutiner och miljöer – en direkt hälsorisk som hade kunnat undvikas om vården haft nog med resurser. Det måste bli ett slut på de medicinskt omotiverade förflyttningarna i den skånska vården, menar Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

I det förslag som Vänsterpartiet nu presenterar vill man kartlägga de omotiverade förflyttningarna för att få en tydlig bild av nuläget. Man vill också kartlägga hur många patienter som vistas mer än 12 timmar på akutmottagning utan att komma vidare till en vårdavdelning. 

- Vi vet om att patienter fastnar i systemet för att det helt enkelt inte finns plats. Det är inte acceptabelt att behöva vistas på en akutavdelning när dina behov egentligen ser helt annorlunda ut. Regionen måste ha koll på exakt hur vanligt det är, när det händer och i slutänden tillföra mer resurser till de vårdavdelningar som behöver det. Det är en hälsorisk för patienterna och en stor etisk stress för personalen som ständigt ska försöka få plats för fler patienter än vad som är möjligt. Vi förstår att det blir fullt på avdelningarna i undantagsfall, men att det är vardag på våra skånska sjukhus är helt enkelt fel, avslutar Agneta Lenander. 

 Förslaget tas upp på dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbana5.3.2021 13:31:57 CETPressmeddelande

På dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden fattades det beslut om vilka medskick Region Skåne vill göra till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

V motionerar: Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!1.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga. Hur kan vi alla bäst hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin?

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum