Vänsterpartiet Skåne

V vill stärka folkhälsan genom att arbeta mot ensamhet

Dela

Ofrivillig ensamhet utgör ett stort hälsoproblem. Förutom att vara en tung psykisk belastning för individen ökar också risken för andra sjukdomar starkt. Ensamhet leder till lika stor dödlighet som hjärt-kärlsjukdomar samtidigt som det innebär en ökad risk för att utveckla just sådana. Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, farligare än stillasittande och lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion för att Region Skåne ska ta fram en regional strategi för att arbeta mot ensamhet.

- Ofrivillig ensamhet är något som kan drabba vem som helst, oavsett ålder, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i Region Skåne. Under Coronaepidemin har många blivit ännu mer isolerade än tidigare, men redan innan var det ett stort problem. Att arbeta mot ensamheten har gett fantastiska resultat på andra ställen. Som förebyggande åtgärd är det allra bäst, men man kan också se direkta resultat där socialt umgänge exempelvis kan minska smärtupplevelse. Ett brett arbete med många aktörer kan ge stora vinster för de skånska invånarna, menar hon.

Långvarig ofrivillig ensamhet innebär en kronisk lågintensiv stress där det biologiska varningssystemet om att man bör söka upp sin flock är ständigt aktiverat. Det långvariga påslaget av stresshormoner är början av ett förlopp som kan ge högt blodtryck och inflammation i kroppen, vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens. Utöver detta innebär ensamhet en högre risk för depression.

Internationellt finns framgångsrika projekt där man tagit sikte på ensamhet som riskfaktor. I Storbritannien har man inrättat en ensamhetsminister och upprättat en ensamhetsstrategi för att minska ohälsan bland befolkningen, och i Århus i Danmark har kommunen ett ensamhetsprojekt efter liknande modell. I Storbritannien har arbetet mot ensamhet minskat akutbesök och -inläggningar med 15 %. Hälsovinster kunde ses hos alla åldersgrupper och patienttyper.

- Vår motion sätter fokus på en viktig fråga som hela samhället behöver arbeta med för att stärka folkhälsan, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.  

Strategin är tänkt att kunna användas som underlag för rutiner för upptäckt, tidiga insatser i samverkan med andra samhällsaktörer och förebyggande vägledning för att motverka ensamhet hos de skånska invånarna.

Läs Arena Idés rapport om ensamhet från 2020 här.

Läs om Frome-modellen och Compassionate Communities här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården13.11.2020 13:06:33 CETPressmeddelande

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

V vill inte riskera kunskapscentrens arbete i Skåne13.11.2020 12:40:01 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden förslogs en översyn av de regionala kunskapscentren för att anpassa organisationen enligt ny regional standard och till viss del ersätta nuvarande strukturer med en central koordinator på regionen. Vänsterpartiet anser inte att man gått rätt till väga och att man riskerar att försöka laga något som inte är trasigt – med hög risk för försämring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum