Göteborgs stift

Vägen valde dig – om Dag Hammarskjölds liv och verk

Dela

Svenska kyrkan har under en följd av år uppmärksammat Dag Hammarskjöld på Se människan-scenen under Bokmässan i Göteborg; både hans personliga öde och hans mystika tankevärld och holistiska livshållning. I en nyutgiven bok "Vägen valde dig" med texter av bl a ärkebiskop em KG Hammar lyfts den engagerade andlighet som var Dag Hammarskjölds unika signum.

Kultursamverkan Svenska kyrkan vill uppmärksamma Dag Hammarskjölds klassiska bok Vägmärken. Den nu utgivna boken Vägen valde dig innehåller ett antal tidigare publicerade texter av ärkebiskop emeritus KG Hammar, meditationer – och reflekterande texter av fem medförfattare över Dag Hammarskjölds liv och verk, samt två intervjuer. KG Hammars texter har tidigare fungerat som introduktion till Vägmärken, och visar läsaren en väg in i den mystika tankevärld som var Dag Hammarskjölds.

Hösten 2017 förklarade UNESCO Dag Hammarskjöld-samlingen på Kungliga biblioteket i Stockholm för världsminne (Memory of the World). Kultursamverkan Svenska kyrkan, som främst förknippas med samtalen på Se människan-scenen under den årliga Bokmässan i Göteborg, har under en följd av år uppmärksammat Dag Hammarskjöld; både hans personliga öde och hans mystika tankevärld och holistiska livshållning. I ett svenskt kulturklimat där frågor om andlighet och religion lever undanskymt, för att inte säga negligerat, utmanas frågan om vad det är som ska minnas i världsminnet Dag Hammarskjöld. 

Kultursamverkan vill ta på sig ett särskilt ansvar för att det unika med Dag Hammarskjöld, hans holistiska livssyn där mystik och politik utgjorde en helhet, inte glöms bort. I denna ambition spelar Vägmärken den centrala rollen, både kunskapen och insikten om vad den innehåller och förmågan att tillägna sig och aktivt öppna sig för den engagerade andlighet som var Dag Hammarskjölds unika signum.

Vägen valde dig kommer att delas ut till samtliga riksdagsledamöter under hösten 2018, skickas till utlandsbeskickningar, till landets samtliga bibliotek, stiftskanslier m fl. 

Upplagan är begränsad och boken kommer inte att finnas till försäljning. En engelsk version, The Way Chose You, ges även den ut i en begränsad upplaga.

Introduktion av Vägen valde dig kommer att ske i samband med ett seminarium på Bokmässan i Göteborg lördagen den 29 september 2018. Boken kommer därefter att delas ut i Svenska kyrkans monter Pilgrimsmontern vid Se människan-scenen. Boken kommer bl a att delas ut i FN, Sveriges riksdag och Kyrkomötet.

Recensionsexemplar beställes från stiftskansliet i Göteborg, Kristina Bergqvist, 031-771 30 66, kristina.bergqvist@svenskakyrkan.se 

Kontakt:
KG Hammar, ärkebiskop em, kg.hammar@teol.lu.se 
Hans Kristian Simensen, redaktör, 070-960 02 78 hanskristiansimensen@gmail.com 

Om Boken "Vägen valde dig"

Titel: Vägen valde dig. Meditationer och reflektioner över Dag Hammarskjölds Vägmärken 2018 / The Way Chose You. Meditations and reflections upon Dag Hammarskjöld´s Markings 2018 

Huvudförfattare: KG Hammar

Medförfattare: Monica Getz, Paolo Lembo, Roger Lipsey, Ismail Seralgeldin och Gunnar Stålsett

Intervjuer: Patti Smith och Ingrid Betancourt

Översättning från engelska: Rose-Marie Nielsen

Fackgranskning: Kristina Nielsen-Jerneck

Annat översatt material från engelska till svenska: Annica Dahlström

Översättning från svenska: Dr. Ian Giles

Språkgranskning, intervjuer: Linda Schenck

Utgivare: Kultursamverkan Svenska kyrkan

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum