DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Valet var inte tillgängligt för alla

Dela
I årets val har vi sett extremt tydligt att varje röst är viktig. Men det har tyvärr fungerat dåligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att rösta.

– Röstningslokalerna var inte alltid tillgängliga, berättar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR. Och säkert har en del som köat fått vända, för att kroppen inte orkar stå ute så länge.

I år har åtgärder vidtagits för att stärka valhemligheten och även tillgängligheten har förbättrats, med exempelvis ambulerande röstmottagare, hjälp av röstmottagare i vallokal, med mera. Men informationen kring attde finns och hurdet fungerar har inte nått ut i tillräcklig omfattning. När människor inte vet att det finns är det svårt att använda sig av den hjälpen.

En person berättade för DHR att hen inte kunde ta sig ifrån sitt hem på grund av att hissen i huset inte reparerats – och hen hade inte heller fått sitt röstkort hemskickat, vilket behövs för budröstning.

En medlem berättar att många i hemtjänstens personal inte känner till budröstning, vilket innebär att många med funktionsnedsättning får höra att det bara går att rösta fysiskt i vallokal. Den medlemmen hade också beställt material för ombudsröstning men det tog tio dagar att få hem. Till andra hann materialet inte komma alls.

En förtidsröstningslokal i Gävle höll inte måttet, vilket SR Gävleborg rapporterade om. Liknande problem märktes i Falun.

Den som inte själv kan ta sig till vallokal och som inte heller hade möjlighet att rösta med bud, skulle kunna få besök av kommunens ambulerande röstmottagare. Men det visade sig att detta krävde god framförhållning, upp till en vecka.

– Dessa exempel är saker vi vet, därför att DHR fått berättelserna, säger Åsa Strahlemo. Vi är lika säkra på att mörkertalet för personer med funktionsnedsättning som ville rösta, men inte kunde, är stort. Det här är ett demokratiproblem.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger i artikel 29 att Sverige ska ”säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra /…/ att rösta och att bli valda /…/”. Sverige ska också ”säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda.”

– I ett val som detta, när väldigt lite skiljer mellan blocken och när dessutom valdeltagandet är väldigt lågt, då är varje röst viktig. Har Sverige verkligen råd att försvåra för, och i värsta fall utestänga, människor som personer med funktionsnedsättning från valen? Är det värdigt en demokrati? säger Åsa Strahlemo.

För mer info, kontakta Åsa Strahlemo: 070 508 80 29

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum