Linköpings kommun – Politik

Välfärdssatsningar inom grundskolan och gymnasiet

Dela

I början av oktober fördelade kommunstyrelsen ut totalt 165 miljoner kronor till de olika nämnderna i syfte att motverka pandemins effekter i välfärden. Av denna summa fördelades 30 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och 12 miljoner kronor till bildningsnämnden. På nämndernas sammanträden i december kommer beslut att fattas om vad dessa pengar kommer att användas till.

Inom bildningsnämnden föreslår Allians för Linköping följande satsningar:

 • Resursförstärkning - resurs på plats i verksamheten som kan vikariera när lärare är sjuka (4,5 miljoner kronor).
 • Vuxenutbildning - stärka upp utifrån rådande situation på arbetsmarknaden och förslag från staten som innefattar nya möjligheter att läsa inom vuxenutbildning (5,5 miljoner kronor).
 • Nya IT-system - medel för att stötta verksamheterna med implementering av nya IT-system (1,5 miljoner kronor).
 • Särbegåvade - kompetensutveckling av personal för att stärka kunskapen och tillgodose de särbegåvade elevernas behov (0,5 miljoner kronor).

– Skolan har ställts under hård press och det är välbehövliga extra resurser som nu kommer ut till verksamheterna. Våra satsningar förbättrar möjligheten att upprätthålla en god studiemiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för lärarna, säger Åsa Wennergren (L), bildningsnämndens ordförande.

Inom barn- och ungdomsnämnden föreslår Allians för Linköping följande satsningar:

 • Språkförskola - en satsning på specialpedagoger och logopeder i förskolan för att stärka språkutvecklande arbetssätt (6,5 miljoner kronor).
 • Resursskola - en utbyggnad av resursskolan för att möta behovet av flera platser (10 miljoner kronor ).
 • Särbegåvade elever - en satsning på mötesplatser för särbegåvade elever i grundskolan samt kompetensutveckling kring att möta dessa barns behov i skolan (3 miljoner kronor).
 • Bokbussen - bokbussen finansieras 2020 för att fortsätta att gå till landsbygdsskolorna (2 miljoner kronor).
 • IT-stöd - en satsning på att underlätta införandet av nya IT-system (3 miljoner kronor).
 • Familjeprogram – en satsning för att kunna fortsätta verksamheten (800 000 kronor).
 • Landsbygdsstöd förskola - en satsning för att kunna fortsätta verksamheten (1 miljon kronor).
 • Kommunikationsinsatser – en satsning på ökade kommunikationsinsatser gällande bland annat förändringen av Skäggetorpsskolan (1 miljon kronor ).
 • Förändringsuppdrag förvaltningen (1,5 miljoner kronor).
 • Resursmedel (1,2 miljoner kronor).

– Vi kommer använda dessa extra medel till att utveckla vårt arbetssätt när det gäller språkutveckling i förskolan samt hur vi bemöter särbegåvade elever. Vi bygger även ut resursskolan för att möta det ökande behovet av platser. Genom dessa satsningar vill vi hitta fler vägar framåt till bättre resultat och en bättre tillvaro för våra elever, säger Erik Östman (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum