Drivkraft Sverige

Välkommet besked om skattebefrielse för biodrivmedel

Dela

Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel har godkänts av EU-kommissionen i dag. Drivkraft Sverige välkomnar beskedet.

Biodrivmedel är en förutsättning för transportsektorn att ställa om. EU-kommissionens beslut om skatteundantaget är giltigt i ett år. Det är bra men ett år skapar ryckiga förutsättningar. Samtidigt är situationen också komplex eftersom det saknas förståelse för den nytta biodrivmedel innebär.

”Vi är bekymrade över att biodrivmedel bara delvis bidrar till klimatmålen enligt EU-kommissionens sätt att formulera sig. I EU:s Fit for -55 saknas föreslås att grödebaserade biodrivmedel inte ska få räknas in i kvotplikten för flyget och sjöfarten”, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen efterfrågar nu stabila förutsättningar och långsiktig planering.”Våra medlemsföretag investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av förnybara drivmedel, effektivare raffinaderier med bättre klimat- och miljöprestanda och med att finna en större hållbar råvarubas för produktion av flytande drivmedel. Ska den utvecklingen fortsätta måste förutsättningarna vara långsiktiga”, säger Johan G Andersson.

Det är mycket uppskattat och värdefullt att regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att hållbara biodrivmedel ska kunna fortsätta gynnas framför fossila drivmedel och att regelverket ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.
Presskontakt: Ebba Fredin, Drivkraft Sverige 0730-447120 eller ebba.fredin@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel6.9.2021 14:19:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.

Drivkraft Sverige kommenterar EU:s ”Fit for 55”14.7.2021 16:46:00 CEST | Pressmeddelande

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaket ”Fit for 55” för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en ambitiös plan, som tar ett helhetsgrepp om omställningen och som även reflekterar kring livscykelperspektiv på utsläpp, vilket är positivt. Den innebär dock att hållbara biodrivmedel inte får rätt förutsättningar för att ha möjlighet att fullt ut bidra till omställningen. Risken är därför stor att målen inte kan nås.

Drivkraft Sverige kommenterar Sven Hunhammars betänkande i utfasningsutredningen1.6.2021 13:23:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Sven Hunhammar överlämnat utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Drivkraft Sverige kommer att gå igenom betänkandet mer i detalj, men delar Hunhammars bedömning att fossila drivmedel ska fasas ut samt att den ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det en del frågor som behöver få svar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum