Drivkraft Sverige

Välkommet besked om skattebefrielse för biodrivmedel

Dela

Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel har godkänts av EU-kommissionen i dag. Drivkraft Sverige välkomnar beskedet.

Biodrivmedel är en förutsättning för transportsektorn att ställa om. EU-kommissionens beslut om skatteundantaget är giltigt i ett år. Det är bra men ett år skapar ryckiga förutsättningar. Samtidigt är situationen också komplex eftersom det saknas förståelse för den nytta biodrivmedel innebär.

”Vi är bekymrade över att biodrivmedel bara delvis bidrar till klimatmålen enligt EU-kommissionens sätt att formulera sig. I EU:s Fit for -55 saknas föreslås att grödebaserade biodrivmedel inte ska få räknas in i kvotplikten för flyget och sjöfarten”, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen efterfrågar nu stabila förutsättningar och långsiktig planering.”Våra medlemsföretag investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av förnybara drivmedel, effektivare raffinaderier med bättre klimat- och miljöprestanda och med att finna en större hållbar råvarubas för produktion av flytande drivmedel. Ska den utvecklingen fortsätta måste förutsättningarna vara långsiktiga”, säger Johan G Andersson.

Det är mycket uppskattat och värdefullt att regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att hållbara biodrivmedel ska kunna fortsätta gynnas framför fossila drivmedel och att regelverket ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.
Presskontakt: Ebba Fredin, Drivkraft Sverige 0730-447120 eller ebba.fredin@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör30.9.2022 06:46:20 CEST | Pressmeddelande

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum