Region Örebro län

Viktiga satsningar på länets infrastruktur ligger fast

Dela

I går offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033.

För Region Örebro län innebär regeringens beslut om den nationella planen för transportinfrastruktur inga betydande skillnader jämfört med Trafikverkets förslag från november 2021. Beslutet innebär till exempel att elvägspiloten mellan Örebro och Hallsberg kommer att fullföljas. Det innebär också att de uttalade satsningarna på bangårdarna i Laxå och Frövi ligger kvar liksom tidigare presenterade förbättringar av riksväg 50 och järnvägen mellan Hallsberg och Degerön.

- Det är bra att redan prioriterade åtgärder befästs och fullföljs från regeringens sida så att vi kan fortsätta utveckla infrastrukturen i länet vilket kommer både regionen och Sverige till nytta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

I den nationella transportinfrastrukturplanen fastslår ministern vidare att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur stråket Oslo-Stockholm kan utvecklas.

- Det är glädjande att Trafikverket nu får ett formellt uppdrag att utreda gränsöverskridande förbindelser med Norge tillsammans med Jernbanedirektoratet som har motsvarande uppdrag på norska sidan. Stråket Oslo-Stockholm skapar förutsättningar för regional och lokal utveckling och kommer att fylla en viktig roll i samband med försvarets upprustning där samhällsviktiga myndigheter och beredskap kommer att koncentreras till Örebro och Värmlands län. Men det är avgörande att utredningen även inkluderar regionala nyttor och inte bara se till minskad restid mellan ändpunktsmarknaderna. En dialog mellan Trafikverket och berörda regioner och kommuner är av största vikt, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I beslutet finns dock inga stora satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Satsningar som behövts för att möjliggöra minskade restider Örebro-Stockholm och en restid under tre timmar Oslo-Stockholm.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Karin Wallin, enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, telefon: 019 602 63 58

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Ladda ned bild
Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum