Fordonsbesiktningsbranschen

Viktigt med både skärpta krav och uppdaterade metoder när miljökontrollen utreds

Dela

Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda miljökontrollen vid kontrollbesiktning. Detta sker samma dag som trafikutskottets betänkande om väg- och fordonsfrågor ska debatteras i riksdagen – och där en majoritet ställt sig bakom att rikta ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga.

Branschföreningen Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) välkomnar Eneroths besked om att miljökontrollen ska ses över. Eneroth konstaterar att det varit en diskussion om vi har rätt regler vid besiktningen. FBB har i flera år verkat för att regelverket gällande såväl miljökontroll som trafiksäkerhet måste hållas aktuellt. Vad gäller avgaser sänktes kraven och gränsvärdena höjdes kraftigt vid den senaste föreskriftsändringen 2018. Många bilar godkänns idag trots att de har bristande avgasrening.

Enligt svensk och internationell forskning leder trafikavgaserna till tusentals förtida dödsfall i Sverige varje år och livslånga sjukdomar. De samhällsekonomiska kostnaderna i Sverige är över 50 miljarder kronor varje år. Åtgärder är alltså välmotiverade.

-                     Sverige har två huvudproblem när det gäller miljökontrollen. Det ena är att regelutvecklingen varit för långsam och inte möjliggör mer modern avgasmätning. Det andra är att kraven och gränsvärdena gällande farliga utsläpp är alldeles för generösa. Vi ligger sämst till i EU. Därför är det extremt viktigt att den kommande utredningen ser över både nya metoder och skärpta gränsvärden och krav, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Mätmetoderna vid kontrollbesiktning bör uppdateras i takt med att tekniken går framåt. Samtidigt är det viktigt att gränsvärden och regler för när fordon ska underkännas också ständigt hålls aktuella.

-                     Även om vi inför teknik som i minsta detalj mäter hur mycket partiklar en bil släpper ut så blir den mätningen meningslös om besiktningsregelverkets gränsvärden är så höga att bilen ändå godkänns. Därför måste också gränsvärden och andra krav skärpas och detta kan göras redan idag, säger Tord Fornander.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Fordonsbesiktningsbranschen
Fordonsbesiktningsbranschen
Storgatan 5
Stockholm

08-782 08 50http://www.fordonsbesiktningsbranschen.se

Fordonsbesiktningsbranschens uppgift är att bevaka och agera i branschgemensamma frågor samt är mötesplats för branschen. Sektionen utgör språkrör för branschgemensamma frågor och representerar branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Följ Fordonsbesiktningsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fordonsbesiktningsbranschen

Ny rapport visar kraftig ökning av körförbud och bromsfel efter besiktningsundantag2.3.2022 09:46:49 CET | Pressmeddelande

Rättelse: Bortse från tidigare pressmeddelande skickat 06:00. Detta är ett uppdaterat och rättat pressmeddelande. Med anledning av coronapandemin förlängdes tillfälligt inställelsetiden för besiktning – nu visar nya siffror från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) att den tillfälliga lagen gav långtgående konsekvenser i Sverige. Bland annat blev över hälften av de tunga lastbilar som utnyttjat undantaget underkända när de senare besiktades. Därtill noterades en påfallande ökning av anmärkningar på bromssystemen. FBB konstaterar också att ingenting har hänt gällande reglerna för besiktning av elbilar – trots att elbilsförsäljningen slog nya rekord under 2021.

Regeringen och Transportstyrelsen kan få bakläxa om hälsofarliga utsläpp från trafiken14.2.2022 08:10:49 CET | Pressmeddelande

2021 omkom 192 personer i trafiken. Det är färre än något tidigare uppmätt år, vilket bekräftar att Sveriges arbete med Nollvisionen om döda och allvarligt skadade i trafikolyckor går åt rätt håll. Samtidigt finns ett annat, mindre uppmärksammat trafikrelaterat hot mot liv och hälsa: utsläppen från trafiken, som orsakar flera tusen förtida dödsfall varje år i Sverige.

Ny rapport: Föråldrade besiktningsregler äventyrar trafiksäkerheten2.3.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Nya besiktningsregler kan vara på gång gällande elbilar, det framgår i en ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen. Samtidigt visar rapporten att flera av de moderna säkerhetssystem som många förare idag tar för givet inte kontrolleras fullt ut. Nu vill besiktningsbranschen se uppdaterade regler. I rapporten lyfts också växande problem med trafiksäkerheten för tunga fordon.

Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport17.2.2020 14:16:14 CET | Pressmeddelande

I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat. Samtidigt finns ingenting som tyder på att fordonsflottan plötsligt blivit avsevärt mycket renare. Statistiken visar istället att tiotusentals fordon nu släpps igenom besiktningen trots att de har ickefungerande avgasrening.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum