Djurens Rätt

Vilket riksdagsparti har bäst respektive sämst politik för djuren?

Dela

När Djurens Rätt har granskat partiernas djurpolitik inför riksdagsvalet är organisationen både positivt överraskade av flera partiers ambitioner, men är samtidigt besvikna över att några partier verkar för att försämra djurskyddet i Sverige.

Inför riksdagsvalet 2022 har Djurens Rätt granskat riksdagspartiernas arbete och ställningstagande i djurfrågor. Granskningen består av två delar; löften inför kommande mandatperiod, genomförd med hjälp av en enkätundersökning, och en granskning av förd politik under nuvarande mandatperiod. 

– Politikerna har makten att förändra livet för miljontals djur. Med vår granskning hoppas vi kunna hjälpa de många väljare som bryr sig om djur att få en tydligare bild av var partierna står, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Partiernas placering enligt Djurens Rätts granskning:

  1. Miljöpartiet
  2. Vänsterpartiet
  3. Liberalerna
  4. Sverigedemokraterna
  5. Moderaterna
  6. Socialdemokraterna
  7. Centerpartiet
  8. Kristdemokraterna

Miljöpartiet har mest ambitiösa planer inför den kommande perioden och den högsta poängen för förd politik. De får också ett hedersomnämnande för att som enda riksdagsparti ha ett djurpolitiskt program. Vänsterpartiet, som hamnade på en förstaplats vid Djurens Rätts granskning inför förra valet, har nu petats ner till en andraplats. Liberalerna hamnar på en tredjeplats där partiet får en eloge i granskningen för att de svängt i frågan om pälsdjursuppfödning och nu är för en avveckling. Detta vill även Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Det är väldigt viktigt att Liberalerna nu tar tydlig ställning mot minkfarmning i Sverige, en oetisk industri som 8 av 10 svenskar vill se avvecklad. Det är ofattbart att fem partier fortfarande försvarar denna industri, trots alla skandaler och bristande djurskydd, säger Camilla Bergvall.

Sist på listan hamnar Kristdemokraterna. Partiet har lagt få förslag om förbättringar för djuren under mandatperioden, men också verkat för tydliga försämringar i form av slopad betesrätt för kor och avskaffande av förprövning av stallar. De landade därför till och med på minus totalt sett i granskningen av förd politik. Kristdemokraterna svarar också att de inte har för avsikt att verka för ett enda av de åtta av Djurens Rätt identifierade viktigaste djurskyddsmål inför kommande mandatperiod.

–  Det är otroligt tråkigt att Kristdemokraterna inte delar det breda engagemang för ett starkare djurskydd som finns i samhället, utan verkar vilja gå baklänges in i framtiden, avslutar Camilla Bergvall.

Vilka djurfrågor har störst stöd i riksdagen i nuläget?

De enkätfrågor som ställdes till riksdagspartierna om vad de kommer göra för djuren den kommande mandatperioden har utgångspunkt i Djurens Rätts prioriteringar för politiken. Där det syntes tydliga skillnader i svaren gällande de olika områdena.

De flesta partier svarade att de kommer att verka för att Sverige ska anta en handlingsplan för utfasning av djurförsök och för ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Så som mandatfördelningen ser ut nu, finns det en majoritet för att få fram en handlingsplan och få ökad finansiering för djurfri forskning. Samtliga riksdagspartier har också agerat för minskad användning av djurförsök, om än i olika utsträckning, under den nuvarande mandatperioden.

Fem av åtta riksdagspartier svarar att de under nästa mandatperiod kommer verka för ett förbud mot att hålla hönor i burar. Detta är något som fler än 8 av 10 väljare vill se. Trots det är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som aktivt drivit frågan i riksdagen. Samtliga partier har däremot ställt sig bakom ett burförbud på EU-nivå, men där ligger ännu inga konkreta lagförslag på bordet.

Endast tre av åtta riksdagspartier svarar att de under nästa mandatperiod kommer verka för en avveckling av pälsdjursfarmning. Detta är något som nästan 8 av 10 väljare vill se. Frågan var livligt debatterad under den här mandatperioden, på grund av smittspridningen av covid-19 på farmerna och det efterföljande avelsförbudet som sedan hävdes.

Hälften av riksdagspartierna svarar att de har för avsikt att verka för minskad köttkonsumtion och jämlika konkurrensvillkor för växtbaserade produkter. Detta är något som fler än 6 av 10 väljare vill se. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har drivit frågan mest under mandatperioden som gått. Regeringen har förvisso, under tiden januariavtalet gällde, tagit ett initiativ för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor, men har samtidigt gett stora pengar i statligt stöd till djurfabriker.

Störst osäkerhet visade partierna kring frågan om införandet av ett slutdatum för plågsamma bedövningsmetoder vid slakt. Det är ett ämne som engagerar och där Djurens Rätt ser behov av snabba åtgärder, men där ett flertal partier istället lyfter fram att de vill se mer forskning. 

Läs mer om Djurens Rätts partigranskning här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Djurens Rätt polisanmäler äggproducent i Grums för brott mot djurskyddslagen1.6.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en näringsidkare i Värmland. Anmälan omfattar bristande djurhållning för omkring 3 000 hönor samt 16 nötdjur. En genomgång av myndigheternas kontroller av anläggningarna visar ett stort antal brister, bland annat svårt sjuka och skadade djur som inte fått nödvändig vård, döda hönor som låg i de levande djurens ströbäddar, kraftigt gödselförorenade kor som saknade tillgång till foder, samt att nötkreatur hölls i strid med ett tidigare meddelat djurförbud.

Fur Free Europe – nu inleds ett unikt europeiskt medborgarinitiativ för ett pälsfritt Europa18.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, den 18 maj, lanseras det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe, vars syfte är att EU ska införa ett förbud mot pälsdjursfarmning och försäljning av pälsprodukter i hela Europa. Målsättningen är att samla in en miljon namnunderskrifter i EU och bakom initiativet står Djurens Rätt tillsammans med ett 60-tal andra organisationer i Europa.

Djurens Rätt polisanmäler olaglig försöksdjursverksamhet i Västra Götaland25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en företagare i Västra Götaland gällande brott mot djurskyddslagen. Anmälan omfattar dels olaglig uppfödning av försöksdjur, dels att företaget håller kaniner i för små burar. Handlingarna Djurens Rätt tagit del av från myndigheter visar att företaget i många år fått anmärkningar om brister utan att dessa åtgärdats och att företaget fortsatt att föda upp försöksdjur trots att deras tillstånd för försöksdjursverksamhet dragits in av Jordbruksverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum