Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen återgår till lönsamhet − nytt rekord för försäljningsintäkter och rörelseresultat under 2016

Dela
  • Koncernens försäljningsintäkter överträffade bolagets förväntningar och ökade med 4,0 miljarder euro till 217,3 miljarder euro
  • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 14,6 miljarder euro
  • Även försäljningsmarginalen ökade
  • Negativa engångsposter hänförliga till kända risker på totalt 7,5 miljarder euro, inklusive 6,4 miljarder euro i samband med dieselfrågan
  • Nettolikviditeten i Automotive Division uppgick till 27,2 miljarder euro
  • Föreslagen utdelning: 2,00 euro per stamaktie och 2,06 euro per preferensaktie

Volkswagen-koncernen gör goda framsteg med att hantera dieselkrisen. Koncernens operativa verksamhet 2016 uppvisade en mycket robust utveckling, även om resultatet återigen påverkades av negativa engångsposter. Före engångsposter överträffade koncernen sin ursprungliga prognos.

Försäljningsintäkterna under räkenskapsåret 2016 ökade med 4,0 miljarder euro till 217,3 miljarder euro. Koncernens rörelseresultat, som visade röda siffror föregående år på grund av dieselfrågan, är nu starkt tillbaka på plus och uppgick till 7,1 miljarder euro. Koncernens rörelseresultat före engångsposter uppnådde nytt rekord på 14,6 miljarder euro, vilket var betydligt högre än föregående års siffra (+14 %); försäljningsmarginalen ökade till 6,7 (6,0) procent. Den påbörjade omstruktureringen av koncernens verksamhet har dessutom redan visat konkreta resultat.

− Även om det gångna verksamhetsåret innebar stora utmaningar för oss, så har koncernens operativa verksamhet, trots krisen, levererat den bästa utvecklingen hittills, säger Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.

− Som siffrorna visar står Volkswagen mycket stabilt både i operativa och ekonomiska termer, vilket gör att vi kan vara optimistiska inför framtiden. Koncernens nya struktur med ett mer decentraliserat ansvar kommer att stärka våra varumärken och regioner och öka närheten till kunderna. Vi kommer att bli snabbare, och mer fokuserade och effektiva. Och vi kommer bättre att kunna dra nytta av styrkorna hos våra olika märken och den synergipotential detta innebär, fortsätter Matthias Müller.

Trots ytterligare utmaningar till följd av dieselfrågan och fortsatt besvärliga förhållanden på fordonsmarknader som Brasilien och Ryssland, levererade koncernen 10,3 miljoner fordon till kunder över hela världen under det senaste verksamhetsåret. Koncernen nådde alltså inte bara sina mål för 2016 utan uppnådde också ett nytt rekord, framför allt genom ökningar på de Väst- och Centraleuropeiska marknaderna samt i Asien-Stillahavsområdet.

− Trots de kostnader och utmaningar som dieselkrisen fört med sig, kan vi på det hela taget vara nöjda med koncernens affärsutveckling och ekonomiska ställning. Jag är övertygad om att Volkswagen-koncernen kommer att övervinna de utmaningar vi står inför. Vi kommer att behöva stark disciplin för att nå de uppställda målen inom samtliga divisioner, och åter bli framgångsrika under de kommande åren, säger koncernens finanschef Frank Witter.

VD Matthias Müller underströk att koncernens framtidsprogram ”TOGETHER – Strategy 2025” lägger stor vikt vid frågor kring miljöansvar, säkerhet och samhälle.

− Engagemanget hos våra medarbetare och deras starka tekniska expertis utgör grunden till en framgångsrik omvandling av vårt företag till en ledande internationell leverantör av hållbar mobilitet, avslutar Müller.

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 2,00 euro (föregående år: 0,11 euro) per stamaktie och 2,06 euro (föregående år: 0,17 euro) per preferensaktie vid årsstämman den 10 maj 2017.

Utsikter för 2017

Volkswagen-koncernen räknar med en något högre tillväxt i den globala ekonomin under 2017 än under föregående år. Koncernen räknar med att den starkaste expansionen sker i Asiens tillväxtekonomier.

Koncernen förväntar sig mixade trender på personbilsmarknaderna i de enskilda regionerna under 2017. Sammantaget kommer tillväxttakten i den globala efterfrågan på nya fordon förmodligen att bli långsammare än under rapportperioden.

Volkswagen tror att leveranserna till Volkswagen-koncernens kunder under 2017 måttligt kommer att överstiga föregående års volym under ständigt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningar kommer i synnerhet att uppstå genom den ekonomiska situationen, hård konkurrens på marknaden, volatila växelkurser och konsekvenserna av dieselfrågan.

Försäljningsintäkterna för Volkswagen-koncernen och affärsområdena Personbilar och Transportbilar förväntas öka med upp till 4 procent under 2017, jämfört med föregående år. När det gäller koncernens rörelseresultat förutser Volkswagen en försäljningsmarginal på 6,0 till 7,0 procent under 2017.

Den årliga press- och investerarkonferensen äger rum den 14 mars 2017.

Det fullständiga pressmeddelandet på engelska bifogas som pdf.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2016 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 726 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,9 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 15 205 lätta transportbilar vilket är 29,4 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Matthias Müller − Även om det gångna verksamhetsåret innebar stora utmaningar för oss, så har koncernens operativa verksamhet, trots krisen, levererat den bästa utvecklingen hittills, säger Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.
Matthias Müller − Även om det gångna verksamhetsåret innebar stora utmaningar för oss, så har koncernens operativa verksamhet, trots krisen, levererat den bästa utvecklingen hittills, säger Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller.
Ladda ned bild
Siffror i detalj   Volkswagen-koncernens redovisning för år 2016 jämfört med 2015.
Siffror i detalj Volkswagen-koncernens redovisning för år 2016 jämfört med 2015.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum