Ratio
Ratio

Näringslivets forskningsinstitut
Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas och förbättras. Institutet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Näringslivets forskningsinstitut
Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas och förbättras. Institutet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från alltifrån nationalekonomin och företagsekonomin till sociologin och statsvetenskapen. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.