• Pressmeddelanden
  • Börsmeddelanden
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Naturskyddsföreningen

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Vi startar ett nytt innovationsprogram för framtidens byggda miljö och mobilitet27.2.2024 14:19:20 CET | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir del av en tioårig svensk insats för omställningen till ett hållbart samhälle. Idag tillkännagav Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslut i utlysningen Impact Innovation som innebär en stor satsning på nytänkande samverkan och lösningar för framtidens byggda miljö och mobilitet.
Stångåstaden

Byggkris i Sverige. Vad kan vi göra?27.2.2024 11:43:33 CET | Stångåstaden

Förutsättningarna för bostadsbyggande har på kort tid helt förändrats. Nästan alla drar i handbromsen just nu vilket leder till en överhängande risk för att vi får en förvärrad bostadsbrist i många städer om några år. Stångåstaden är ett av de bostadsbolag som lyckats hålla igång en hög produktionstakt. Det kan vi göra tack vare stark finansiell ställning, låg belåning och att vi verkar i en stark kommun. Men vi och alla andra städer behöver reformer och bättre förutsättningar för att vi ska klara av både bostadsförsörjning och nödvändiga renoveringar de kommande åren.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye