Lejonfastigheter AB

25 arkitekter tävlar om Nya Kungsberget

Dela

Totalt 25 bidrag tävlar i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget. Det vinnande arkitektbidraget kommer att sätta ramen för hela kvarteret där utbildning, idrott och kultur står i fokus. Allmänheten kan se bidragen på en särskild webbplats.

Nya Kungsberget vid Drottningtorget får ett centralt läge i den växande innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum ska Nya Kungsberget bli en betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar. Området ska innehålla en högstadie- och gymnasieskola för 1800 elever, två idrottshallar, kulturskola och en innergård. Delar av byggnaderna ska också kunna användas av allmänheten. Huvudbyggnaden ska erbjuda berörande och intressant arkitektur och hela kvarteret ska präglas av öppenhet, trygghet och tillgänglighet.

– Linköping växer snabbt och behovet av fler skolor är stort. Nya Kungsberget kommer bli en attraktiv skola mitt i Linköping där utbildning, idrott och kultur samlas, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Vi på Lejonfastigheter är stolta över att vara med och bygga framtidens Linköping. Genom att bygga flexibelt, effektivt och hållbart bidrar vi till skapandet av Nya Kungsberget som ett kunskapsnav inom bildning, idrott och kultur. Jag ser också fram emot att se den offentliga konsten ge uttryck i byggnaden. Här ska gestaltning och funktion gå hand i hand, säger Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter.

Allmänheten kan från och med i dag den 17 maj gå in på webbplatsen www.nyakungsberget.se för att se de 25 förslag som juryn arbetar med. Det kommer dock inte att framgå vilka arkitektbyråer som står bakom de olika förslagen. 

Det råder sträng sekretess under tävlingsförfarandet, enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och hela processen sker under noga översyn av Sveriges Arkitekter. Vinnaren offentliggörs när bidraget presenterats för kommunstyrelsen.


För ytterligare information, välkommen att kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S), telefon: 0702-43 81 45 och VD Lejonfastigheter Ann de Jonge, telefon: 013-20 58 54 alt e-post: ann.deJonge@lejonfastigheter.se

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.