Läromedelsföretagen

Sverige satsar minst pengar på läromedel i Norden

Dela
Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att eleverna i den svenska grundskolan under 2019 fick tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. Finland, som placerar sig klart före Sverige i Pisa-undersökningen, satsar 1450 kr per elev och år och i Norge är motsvarande belopp 1050 kr.

650 kr per år på nya läromedel innebär att Sverige lägger ungefär samma summa som för trettio år sedan. Av de totala kostnaderna för svensk grundskola står läromedelsinköpen för så lite som 0,6 procent. Om man dessutom väger in hur inflationen har utvecklats under perioden skulle 650 kr år 1989 motsvara 1 155 kr år 2019. Sverige lägger därmed väsentligt mindre resurser på läromedel än våra nordiska grannländer.

Den nya läromedelsstatistiken bekräftar också resultaten från en nyligen genomförd NOVUS-undersökning i vilken 85 procent av de tillfrågade lärarna svarade att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med undervisningen.

– Bristen på läromedel är ett allvarligt problem för svensk skola. Forskning visar att god tillgång till högkvalitativa läromedel med nära koppling till skolans läro- och kursplaner stöttar både lärare och elever och bidrar till att kunskapsmålen uppnås, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen.

Bristen på läromedel är också bekymmersam då den senaste Pisa-undersökningen visar på stora skillnader mellan olika skolor. Enligt PISA 2018 har utsatta skolor fler obehöriga lärare och större brist på läromedel än skolor med elever med socioekonomiskt starkare bakgrund. I tider med stor lärarbrist och många elever från hem med svag studiebakgrund, är läromedel särskilt viktiga för att eleverna ska lyckas i sina studier.

Läromedelsföretagens statistik visar att svensk grundskola och gymnasieskola under 2019 köpte läromedel för 961 miljoner kronor. Av denna summa utgjorde tryckta läromedel 32 procent, digitala läromedel 13 procent och läromedel som omfattar såväl tryckta som digitala delar 55 procent.

För mer information, kontakta
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen
Tel: 076-538 22 77
E-post: stefan.persson@laromedelsforetagen.se

Nyckelord

Länkar

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum