Region Uppsala

Skärpta lokala råd för Uppsala län förlängs till 13 december

Dela
Folkhälsomyndigheten beslutade idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att de lokala allmänna råden som införts i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19 ska fortsätta att gälla till den 13 december.

De skärpta lokala råden för Uppsala län infördes den 20 oktober och har förlängts vid ett tidigare tillfälle till den 17 november.

- Det pågår fortfarande en omfattande smittspridning i samhället. Därför har vi rekommenderat Folkhälsomyndigheten att förlänga de allmänna råden, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

Råden för Uppsala län är följande:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat att invånarna avråds från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge. De bör också undvika vissa typer av aktiviteter som inte kan genomföras utan fysisk närhet, till exempel kontaktsporter och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Liksom tidigare uppmanas alla verksamheter och arbetsgivare i Uppsala län att vidta åtgärder för alla ska kunna följa råden. Verksamheter, till exempel butiker, köpcenter och idrottsanläggningar ska försöka att minimera antalet samtidiga besökare, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ. Arbetsgivare ska underlätta och uppmuntra personalen att arbeta hemifrån så mycket som möjligt och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

I några län har det införts skärpta lokala råd som avråder från besök till vissa specifika verksamheter, till exempel gym, bibliotek och köpcenter.

- Vi har i vår smittspårning inte sett någon ökad risk för smittspridning i just dessa miljöer. Därför håller vi fast vid det viktigaste rådet, att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Om man bara följer det råder så täcker det alla andra råd, säger Anna Gillman.

- I praktiken är det väldigt små skillnader mellan länen. Egentligen handlar allt om att alla måste hålla stort avstånd från varandra, i alla situationer, undvika inomhusmiljöer med dålig ventilation och folksamlingar. Om det är mycket folk i en butik, ett gym eller ett bibliotek ska man absolut inte gå in där. Det gäller här och i hela Sverige.

Nyckelord

Kontakter

Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 018-611 92 23

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka4.4.2024 14:37:23 CEST | Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars26.3.2024 16:56:03 CET | Pressmeddelande

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I samband med att regionstyrelse

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 25 mars25.3.2024 17:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökad investering i elbussladdning i depån i Fyrislund För att bussdepån i Fyrislund ska klara av att ladda 60 elbussar, behövs ytterligare investeringar i infrastrukturen. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har därför fattat beslut om att öka investeringsutgift till totalt 11 miljoner kronor mot tidigare 9 miljoner. Beslutet att införa elbussar är i enlighet med Region Uppsalas plan för elektrifiering. Region Uppsala förbereder revidering av länstrafikplan Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut om att föreslå att Trafikverket tar fram anläggningskostnad och en samlad effektbedömning för alla återstående namnsatta projekt och fyra nya. De återstående projekten gäller väg 55 Enköping-Litslena, väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund, väg 288 Gimo-Börstil. De fyra nya projekten handlar bland annat om gång- och cykelväg längs väg 55 Litslena- Örsundsbro och kollektivtrafikåtgärder längs väg 263.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye