Region Uppsala

Vaccination av äldre startar i Håbo, Älvkarleby och Uppsala

Dela
Nu inleds fas två av vaccinationskampanjen mot covid-19 i Uppsala län. Den här veckan skickas kallelser ut till 4 000 invånare i Håbo, Älvkarleby och Uppsala, över 80 år som får erbjudande om vaccination på en förvald tid och plats under vecka 11.

Vaccinationerna görs i åldersordning, med de äldsta först. Alla som erbjuds vaccination i den här omgången är 80 år och äldre. Veckan därpå kommer erbjudande att gå ut till boende i Enköping, Heby, Knivsta, Tierp och Östhammar, och sedan fortsätter vaccinationerna i fallande åldrar.

- Takten beror helt och hållet på vaccinleveranserna, men utifrån de besked vi har nu räknar vi med att alla i åldrarna 65 år och äldre ska ha vaccinerats i slutet av april, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Vaccinationerna genomförs i särskilda lokaler som har valts ut utifrån att de ska passa för storskalig vaccination och vara lämpliga utifrån smittskyddsperspektiv. Under den första veckan kommer vaccinationerna att göras dagtid på vardagar, men detta kan komma att ändras.

- Det här är en helt ny situation och en helt ny struktur för vaccinationer som vi har byggt upp. Vi kommer att följa upp hur det går under den första veckan, utvärdera och justera om det behövs, säger Margareta Öhrvall.

Hon uppmanar alla anhöriga som har möjlighet att hjälpa till genom att skjutsa sina äldre till vaccinationen.

- Vi har en utmaning i att det finns många i den här gruppen som kan ha svårt att ta sig till lokalen på egen hand. Det kan bli svårt att hantera praktiskt om många vill åka färdtjänst samtidigt. Därför är det bra om de som kan ta sig till vaccinationen på annat sätt gör det.

Margareta Öhrvall påminner också om att alla bör använda munskydd under transporten, oavsett om den sker med bil eller i kollektivtrafik.

- Det är lätt att glömma bort detta när man är fokuserad på att bli vaccinerad, men smittrisken finns ju fortfarande, så det är viktigt att skydda sig.

Nyckelord

Kontakter

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, nås via presskontakt Jessica Elgenstierna, 070-611 39 51

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye