SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Skogsstyrelsen och SLU kraftsamlar mot skogsskador

Dela
Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet.
Stormfällda granar. Foto Michael Ekstrand.
Stormfällda granar. Foto Michael Ekstrand.

Risken för olika typer av skogsskador ökar i takt med klimatförändringarna. Marktorka kommer bli mer vanligt vilket innebär ökad risk för insektsangrepp och skogsbränder. Mildare och kortare vintrar kan innebära mindre tjäle och ökad risk för stormfällningar. Ett varmare klimat ökar också risken för att nya skadegörare kan etablera sig i landet.

Från och med i år har Skogsstyrelsen och SLU fått 30 miljoner kronor vardera för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador. Som grund för detta arbete har myndigheterna i nära samarbete tagit fram varsin långsiktig plan. Åtgärderna handlar både om att öka kapaciteten för att hantera skador på kort sikt och för att på längre sikt förbygga skador.

– Skogsstyrelsen kommer bland annat lägga stort fokus på kompetensutveckling, såväl inom myndigheten som inom skogsbruket. Vi kommer också fortsätta att utveckla digitala kartunderlag för att underlätta identifiering och bekämpning av skogsskador. Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida skogsskador, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Ett virtuellt centrum för forskning och övervakning

SLU har under lång tid bedrivit forskning och miljöanalys kopplat till skogsskador. För att få ännu tydligare samordning och kraftsamling i arbetet bildas nu SLU Skogsskadecentrum som ska arbeta med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare.

Viktiga delar inom SLU Skogskadecentrum blir en central analysfunktion, en forskarskola, utökad övervakning av skador och skadegörare, samt forskningsprojekt med fokus på kunskapsutveckling och strategier för att begränsa skogsskador.

– Vi kommer ta tillvara den verksamhet som redan bedrivs på olika institutioner och utöka med ytterligare kompetenser för att få en tydlig sammanhållande kraft i arbetet med skogsskador. Skogsskadecentrumet är under uppbyggnad, men redan nu har vi startat upp flera forskningsprojekt som bland annat rör granbarkborre, älgbetesskador och multiskadad ungskog, säger Göran Ståhl, dekan, SLU.

Skogsstyrelsen och SLU kommer även fortsatt att ha ett nära samarbete i arbetet med skogsskador och i uppbyggnaden av SLU skogskadecentrum.

Läs mer

Långsiktig plan för Skogsstyrelsens skogsskadearbete

SLU Skogsskadecentrum

Mer information

Lennart Svensson, nationell skadesamordnare Skogsstyrelsen, 0470-72 61 31, lennart.svensson@skogsstyrelsen.se

Göran Ståhl, dekan SLU, 090-786 84 59, goran.stahl@slu.se

Pressansvarig på Skogsstyrelsen, 036–35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Stormfällda granar. Foto Michael Ekstrand.
Stormfällda granar. Foto Michael Ekstrand.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye