KK-stiftelsen

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan

Dela
Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.

Genom KK-stiftelsens program NU får lärosätena möjlighet att utveckla nätbaserade spetskurser som ska bidra till att profilera och positionera deras starka forsknings- och utbildningsmiljöer internationellt. Kurserna utformas i nära samverkan med näringslivet för att säkra näringslivsrelevansen.

– Idag finns ett stort behov av hållbar innovation som förhåller sig till den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen, men också till marknadsskiften och sociala och miljömässiga utmaningar. Med finansiering från KK-stiftelsen kommer vi nu att utveckla kursen Hållbarhet och ägarskap primärt för företagsledare och -ägare. Syftet är att de ska få stöd i att analysera hållbarhetsläget för sina industriföretag och utveckla en proaktiv strategi för hållbar innovationskapacitet så att de kan vinna nya konkurrensfördelar, säger Massimo Baù, biträdande professor företagsekonomi och centerledare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO), Jönköping University.

Massimo Baù, biträdande professor vid Jönköping University

Massimo Baù, biträdande professor vid Jönköping University

Tre ansökningar beviljade

Högskolan Väst – Digitalisering och utveckling av utbildning inriktad mot elektriska fordon
Tre nätbaserade kurser om totalt 12,5 hp tas fram med syfte att stärka och positionera högskolans forsknings- och utbildningsmiljö inom elektriska drivlinor. Kurserna ska ges som fristående kurser och vara en del i magisterprogrammet Elfordonsteknik. Genom projektet hoppas man få fler internationella studenter, stärka samarbetet med näringslivet och öka kompetensen inom nätbaserad utbildning. I projektet kommer man att samarbeta med Volvo Cars, NEVS (National Electric Vehicle Sweden) och CEVT (China Euro Vehicle Technology).

Blekinge Tekniska Högskola – Nätbaserad utbildning för Digitalisering och Industry 4.0 – NU4DI
Tre nätbaserade kurser om totalt 15 hp ska tas fram med syfte att stärka och internationellt positionera BTH:s forsknings- och utbildningsmiljö inom digital produktutveckling. I projektet kommer högskolan att testa konceptet ”hybridklassrum” där studenter på distans på ett mer interaktivt sätt ska kunna integrera med campusstudenter. I projektet kommer man att samarbeta med bland annat Volvo Cars och Dynapac.

Jönköping University – Hållbart Ägande – Kompetensutveckling för Företagsledare
En nätbaserad kurs på 15 hp ska tas med syfte att stärka och positionera högskolans utbildnings- och forskningsmiljö inom entreprenörskap och familjeföretag. Inom forskningsmiljön har man tidigare beviljats medel för att utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation eller säljas externt och det nu beviljade projektet fokuserar på hållbart ägande. Kurserna kommer att tas fram i samarbete med bland annat Fjällräven, Oatly och Brödsmedjan.

Projekttitel Lärosäte Start Slut Summa

Digitalisering och utveckling av utbildning inriktad mot elektriska fordon

Högskolan Väst 2021-06-01 2022-08-31 1 500 000

Nätbaserad utbildning för Digitalisering och Industry 4.0 – NU4DI

Blekinge Tekniska Högskola 2021-09-01 2023-06-30 1 733 882

Hållbart Ägande – Kompetensutveckling för Företagsledare

Jönköping University 2021-07-01 2023-06-30 1 800 000

Bilder

Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye