Sveriges läkarförbund

Nio av tio läkare oroas över vårdskulden  

Dela
I en ny enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar uppger nio av tio svarande att de känner oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden. Sju av tio tror att den kommer att påverka den egna arbetsbelastningen. En av fyra läkare uppger också att de inte fått tillräckligt med återhämtning under sommaren. Vid sidan av vårdskulden finns alltså fortfarande en stor återhämtningsskuld att ta igen.

– Det är ett allvarligt läge för Sveriges läkare och annan vårdpersonal. Arbetsgivare inom både primärvård och sjukhusvård måste ta ansvar för att läkare får tillräcklig vila och återhämtning för att vi ska klara av det som väntar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.  

– Det är också minst sagt hög tid för nödvändiga reformer om vi ska klara av vårdskulden. Nationell primärvårdsreform med fast läkare, med ett rimligt antal patienter, för alla och ett ökat statligt ansvar för vårdens styrning och planering måste ligga högt på den politiska agendan. Vi ser att Sveriges 21 regioner fungerar som 21 olika länder, trots att de sammantaget har en lika stor befolkning som London, säger hon.  

Redan i början av 2020, innan pandemin slog till, väntade över 100 000 svenskar på operation. Idag är den siffran betydligt högre. På grund av Covid-19 har vården över hela landet tvingats skjuta på såväl planerade operationer som uppföljningar och nybesök.   

Utöver inställd vård har man också kunnat se att många som söker vård har väntat betydligt längre än vad som var vanligt innan pandemin. Allvarliga sjukdomar har därför inte kunnat upptäckas och behandlas i tid och människor blir ofta sjukare och behöver större vårdinsatser. Dessutom har det tillkommit ytterligare vårdbehov som rehabilitering av covidpatienter och långtidscovid.   

Allt detta ingår i den så kallade vårdskulden som arbetsgivarna idag måste hantera.   

– Pandemin har för många läkare inneburit en enorm arbetsbelastning med många jourer och långa arbetsdagar. Försäkringskassan larmade redan 2020 i rapporten "Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser" om att specialistläkare blivit ett högriskyrke för att drabbas av utmattningssyndrom och annan stressrelaterad psykisk ohälsa. Pandemin har inte förbättrat den situationen, säger Sofia Rydgren Stale.  

– Patienter ska kunna lita på att de får en trygg och säker vård. För det krävs att Sveriges läkare kan lita på att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att garantera en rimlig arbetsbelastning med bästa möjliga förutsättningar för detta, säger hon.  

Fakta om enkäten: Den besvarades av Läkarförbundets medlemmar 11 - 17 augusti 2021  
2 748 svarade vilket är 41 procent av de tillfrågade.  

Sveriges läkarförbund samlar övre 55 000 läkare i ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi tar ansvar och utvecklar vården, villkoren, ledarskapet och professionen. 

 

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye