Drivkraft Sverige

Pressinbjudan: Digital utbildning om höjningen av reduktionsplikten

Dela
Den 1 januari 2022 höjs reduktionspliten. Drivkraft Sverige bjuder därför in till en digital för journalister och skribenter med syfte att förklara vad höjningen av reduktionsplikten innebär. Träffen arrangeras den 15 december klockan 9.30-10.30.

För att nå de svenska klimatmålen till 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen från den 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin och diesel.

Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats.

Den 1 januari 2022 höjs nu reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel.

Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionsplikten är ett politiskt beslutat styrmedel för att nå målet om 70 procents minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter 2030 i jämförelse med 2010. Drivkraft Sverige anser att reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel som ger branschen förutsättningar att ställa om med befintliga fordon och med befintlig infrastruktur.

Utbildningen syftar till att förklara reduktionsplikten, höjningen och vad den innebär. Medverkar gör Ebba Tamm, Produkt & Miljöexpert Drivkraft Sverige, Göran Lindell, Expert konkurrenskraft Drivkraft Sverige och Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Var/när: den 15 december klockan 9.30-10.30

Journalistutbildningen sker digitalt och en länk till inbjudan skickas ut i god tid innan efter att vi tagit emot anmälan. 

Anmälan till: Ebba Fredin, Drivkraft Sverige: ebba.fredin@drivkraftsverige.se eller 0730-447120

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landetBranschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye