KK-stiftelsen

Avlopp ska renas från läkemedel och covid-19-virus

Dela
KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt 14 miljoner och möjliggör därmed för sju nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Vid Örebro universitet ska forskare hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och smittoämnen.
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet

Forskningsprojekten*, som finns inom ett brett spektra av områden, ska drivas vid Örebro universitet, Mittuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Drygt två miljoner kronor går till ett projekt som handlar om att hitta nya behandlingsmetoder för att rena kommunalt avloppsvatten från läkemedelsrester eller smittoämnen, som till exempel covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier. Något som dagens avloppsreningsverk inte är utformade för, enligt projektledaren Faisal Ahmad Khan som är forskare inom biologi vid Örebro universitet.

– Idag vet vi inte konsekvenserna av alla föroreningar som blandas i vårt avloppsvatten. Det är angeläget att utveckla nya strategier för vattenrening som tar itu med flera föroreningsproblem för att minska påverkan på miljön och människors hälsa, säger Faisal Ahmad Khan. Tidigare studier har visat lovande resultat. Vi vill nu fortsätta utvärdera möjligheten att ta bort de långlivade föroreningarna och de vanligaste mänskliga patogenerna ur avloppsvatten. Metoden vi ska titta på är en avancerad oxidationsmetod som kallas elektro-peroxon. Finansieringen från KK-stiftelsen är en milstolpe i min karriär. Jag är väldigt glad över denna möjlighet.

Projektet ska genomföras vid Life Science Center på Örebro universitet i samarbete med miljöteknikföretaget Envix Nord AB samt två avloppsreningsföretag, Mälarenergi och Surahammars Kommunalteknik.

– Envix deltagande ligger i linje med en strävan mot ökad kunskap och teknikförbättringar som kan bidra till hållbara lösningar för en bättre miljö. Vårt bidrag är tillämpning av ny innovativ teknik som kan rena vatten både med avseende på läkemedelsrester, men även andra miljöföroreningar. Kopplingen till universitetet är viktig för att kunna utföra avancerade biologiska och kemiska analyser samt på ett vetenskapligt och optimalt sätt utvärdera resultaten, säger Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix.

Kommentar från KK-stiftelsen

– Att få möjlighet att driva ett självständigt forskningsprojekt är ett stort steg för en nydisputerad forskare i början av sin akademiska karriär. Vi ser dessutom att just detta program, Prospekt, kan främja mobiliteten inom akademin eftersom det kan vara lättare för nydisputerade forskare med egen finansiering att få möjlighet att etablera sig vid ett annat lärosäte än där de har doktorerat, säger Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen.

----

*Beviljade projekt

  • Utvärdering av nya läkemedelskandidater mot kardiovaskulär sjukdom Örebro universitet, summa 2 364 480 kr

  • Hämning av endotel-till-mesenkymal övergång in vitro Örebro universitet, summa 2 319 600 kr

  • LFMV - Light field som möjliggörare för multikameraövervakning och fotografisk VR Mittuniversitetet, summa 1 542 080 kr

  • Utvärdering av kostnad/nytta av kontinuerlig programvaruteknik Blekinge Tekniska Högskola, summa 2 069 891 kr

  • EDGY - Embedded Deep Learning Systems Mittuniversitetet, summa 1 821 568 kr

  • Utvärdering av kemisk oxidationsteknik för avlägsnande av mikroföroreningar och mikroorganismer från kommunalt avloppsvatten Örebro universitet, summa 2 278 604 kr

  • Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential Malmö universitet, summa 1 855 829 kr
 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye