ECPAT

Undersökning visar att svenskarna är beredda att ge upp viss integritet på nätet för att skydda barn

Dela
ECPAT International, som arbetar mot sexuell exploatering av barn, delar nu resultaten från en undersökning om allmänhetens syn på skydd av barn som använder internet. Sverige var ett av de åtta EU-länderna som deltog i undersökningen.

De viktigaste resultaten av undersökningen var följande:

  • 67 procent av de svarande svenskarna är beredda att ge ett visst avkall på sin personliga integritet på nätet för att automatiserade tekniska verktyg ska kunna skanna och upptäcka bilder där det förekommer övergrepp mot barn.  
  • 58 procent av de svarande svenskarna upplever att det inte finns så mycket, om ens någon, personlig integritet på nätet.
  • I genomsnitt bedömer 72 procent av svenska vuxna att barn inte kan vara ute på nätet utan att bli kontaktade av vuxna som försöker skada dem. 78 procent av de kvinnliga svarandena och 65 procent av de manliga var av den åsikten.
  • 61 procent av de tillfrågade svenskarna stöder EU:s planer på att införa ny lagstiftning om att privata företag ska kunna upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn.
  • Undersökningsresultaten var i stort sett samstämmiga i alla åtta EU-länder.

"Undersökningsresultaten bekräftar bilden som vi får via samtal till ECPAT Sveriges stödlinje för föräldrar. Nu är det oerhört viktigt att beslutsfattarna tar sitt ansvar för att öka det rättsliga skyddet för barn som använder digitala plattformar”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.   

ECPAT Sverige följer utvecklingen inom EU, med fokus på den nya förordningen för digitala tjänster som ska röstas om i januari 2022. Där är det viktigt att plattformars ansvar att upptäcka och rapportera övergreppsmaterial på barn ingår som obligatoriskt för alla, och att plattformar har skyldighet att skyndsamt ta ner material som upptäcks eller rapporteras in till dem.  

I undersökningen framgår tydligt att allmänheten vill att åtgärder införs för att skydda barn på nätet. De vill att automatiserade verktyg som kan bidra till att skydda barn på nätet, alltid ska användas och att webbplattformar ska ha rättslig skyldighet att använda dem.

På uppdrag av ECPAT International i samverkan med dess medlemsorganisation Defence for Children – ECPAT Netherlands, genomförde YouGov de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna som baserades på ett representativt urval av den vuxna befolkningen (18+) i Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige.

Om ECPAT International
ECPAT är en internationell organisation med 122 medlemmar i 104 länder som samordnar undersökningar, påverkansarbete och åtgärder för att få slut på sexuell exploatering av barn. ECPAT deltar i samarbeten där flera länder och sektorer ingår och samverkar med brottsbekämpande organ, privata organisationer och myndigheter över hela världen för att förhindra sexualbrott mot barn. ECPAT tar sig an problemet i alla dess sammanhang, däribland sexuell exploatering genom utnyttjande av barn genom köp av sexuella handlingar, människohandel, barn- och tvångsäktenskap och sexuell exploatering på nätet. Sedan 2020 arbetar ECPAT International med Defence for Children – ECPAT Netherlands och medlemsorganisationer i hela EU för att införa Project Beacon, en informationskampanj och ett påverkansarbete som inriktar sig på teknik och barns rättigheter i EU.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte29.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar21.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT21.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn1.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye