ECPAT

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar

Dela

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

Forskning visar att barn med funktionsnedsättning i högre utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, eller att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala verktyg anpassade för målgruppen varför de riskerar att varken få förebyggande insatser eller stöd och hjälp när något har hänt. 

Ecpat har erhållit ett treårigt stöd av Allmänna Arvsfonden för en unik satsning med syfte att barn med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att söka stöd och rådgivning om sexuell exploatering. Projektet handlar om att genom olika digitala verktyg och hjälpmedel, till exempel bildstöd, tillgängliggöra chatten.  Verktygen ska komplettera Ecpats stödlinje, Ditt ECPAT, där barn och unga under 18 år idag erbjuds stöd via chatt, telefon och mejl. Chatt är den absolut mest populära kontaktvägen och som av majoriteten av barnen uppfattas som mest lättillgängligt.

"Projektet består till en stor del av innovation där barn och unga är delaktiga och samskapar längs hela processen. Kreativa workshops och fokusgrupper med barn och unga som deltagare för att testa och ta fram lösningar är en förutsättning för projektet och deras feedback kommer att användas i hela utvecklingsarbetet. Vår förhoppning är även att verktygen ska kunna användas av andra som möter barn i behov av stöd", säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT

Riksförbundet FUB, som arbetar för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, ser mycket positivt på att chatten i Ditt ECPAT ska göras mer tillgänglig för barn och unga med funktionsnedsättning:

"Barnkonventionen gäller alla barn, och de barn som har funktionsnedsättning har lika stor rätt att kunna berätta om sexuella övergrepp, och att få hjälp och råd på ett sätt som fungerar för dem", säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. "Det är särskilt viktigt eftersom vi vet att barn med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för övergrepp. Det är också bra att målgruppen involveras och görs delaktiga i utvecklingen av verktygen."

"ECPATs nya projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor", säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden.

Nyckelord

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte29.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT21.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn1.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye