ECPAT

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn

Dela
I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

Den nya rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” är baserad på ”Nude på nätet”, ECPATs årliga webbaserade undersökning där barn och unga delar erfarenheter och kunskaper kring sexualbrott på nätet. 2022 deltog 13 433 barn och fokus låg bland annat på att undersöka den lavinartade ökningen av exposekonton - konton eller forumtrådar på nätet där nakenbilder och filmer, framför allt på flickor, delas och sprids anonymt. Rapporten bygger även på kunskap från stödlinjen för barn och unga, Ditt ECPAT. 

Barn i mellanstadieåldern hängs ut

Undersökningen visar att bland de barn som besvarat frågorna kring exposekonton, känner nästan alla (89 procent) av barnen mellan 10 och 17 år till vad exposekonton är. En majoritet av dem (cirka 60 procent) har besökt minst ett. Det finns exposekonton som har tusentals brottsoffer och tiotusentals användare.

“De som sprider materialet är barn, liksom de som besöker kontona. Många av de uthängda som har förmåtts skicka bilder och filmer till äldre barn är väldigt unga, ofta i mellanstadieåldern. Det är tydligt att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna. Rädslan för att vuxna ska bli arga och lägga skulden på barnet gör dessutom att de utsatta inte vågar berätta”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Barnen blir uthängda i sin närmiljö

Exposekontona är många gånger lokalt förankrade till en kommun, en stadsdel eller en skola och vänder sig uttryckligen till personer i de utsatta barnens närhet. Kontona eller trådarna har ofta namn som signalerar att det rör sig om ett exposekonto, tillsammans med en ort, en skola eller ett annat lokalt namn. 

Barn är omedvetna om att de begår brott

Barnen som hänger ut andra är sällan medvetna om att de begår sexualbrott genom att sprida bilder och besöka konton, de ser det i huvudsak som ett digitalt sätt att trakassera och mobba. På exposekontona är stämningen hätsk, språkbruket ofta grovt sexistiskt och rasistiskt och flickorna skambeläggs och hatas av användarna. Personuppgifter, såsom namn i sociala medier, skrivs ut på bilden eller filmen tillsammans med uppmaningar att fortsätta trakassera de uthängda flickorna via sociala medier.

Uthängningar med allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av uthängningarna kan bli väldigt allvarliga för det drabbade barnet och i värsta fall leda till skolmisslyckanden, ny brottutsatthet (trakasserier, hot, sexuella övergrepp), social isolering, psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.

I undersökningen framgår att barnen tror att varken politiker, rättsväsendet eller skolan är intresserade av att förstå frågan eller stoppa exposekonton. De tror att de sociala medieplattformarna tjänar pengar på verksamheten och väljer att inte ta ner materialet. I vissa fall anger barnen att funktioner på plattformen har rekommenderat dem att besöka ett exposekonto.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte29.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar21.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT21.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye