ECPAT

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT

Dela
ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

ECPATs rapport ”Consent is KEY”. En rapport om brottsutsatthet bland barn som identifierar sig som HBTQIA+, visar tydligt att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+, och ickebinära har blivit utnyttjade av en förövare genom köp av sexuell handling i avsevärt större utsträckning än andra grupper. Drygt tio procent av barnen som svarat på frågor om brottsutsatthet uppger att de ”sålt sex” vilket är mer än fem gånger så många som barn som inte identifierar sig som HBTQIA+.

"När är vi pratar om utsatthet för sexualbrott på nätet hamnar fokus lätt på flickor. Det är viktigt att vi även synliggör den ökade risken att utsättas för sexualbrott hos ickebinära och pojkar som identifierar sig som HBTQIA+”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, ECPAT.

Större erfarenhet av sexuella interaktioner med vuxna

I rapporten framgår även att fler barn i HBTQIA+-gruppen (gäller både flickor och pojkar) har erfarenhet av sexuella interaktioner på nätet med vuxna. Det framgår att det kan vara ett sätt att utforska sin sexualitet, framför allt innan de har kommit ut inför sin omgivning. I utforskandet kan HBTQIA+-barnen vara sårbara och riskerar att bli utnyttjade av vuxna. Barnen i undersökningen ifrågasätter de äldre personer som väljer att interagera sexuellt med barn.

Har oftare fått sina gränser kränkta

Rapporten visar att barn som identifierar sig som HBTQIA+ upplever internet som en viktigare plats för att inhämta information om sex och relationer, jämfört med andra barn. Internet blir också en viktig plats för att möta likasinnade som inte är dömande. I enkät- och fokusgruppssvaren är det tydligt att barnen som identifierar sig som HBTQIA+ har längre och mer komplexa resonemang gällande samtycke, kroppslig autonomi och åldersskillnad än övriga grupper som undersöktes. De förklarar själva detta med att det är viktiga frågor som blir tydligare om man identifierar sig som HBTQIA+. De upplever att det är vanligare att HBTQIA+-gruppen får sina gränser kränkta och oftare behöver försvara sina kroppsliga uttryck.

”De barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+ för komplexa och nyanserade resonemang kring samtycke och sårbarhet. Jag ser att de har mycket att lära sina jämnåriga och vuxenvärlden på det här området”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.  

Rapporten baseras på ECPATs berättelsebaserade undersökning “Nude på nätet” från 2022.  Av de 6 919 barn som svarade på frågan om de identifierar sig som HBTQIA+ svarade 1 133 barn att de gjorde det. De 1 133 barnens svar analyserades av en fokusgrupp bestående av fyra barn som alla identifierade sig som HBTQIA+.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte29.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar21.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn1.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye