ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

Dela

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” fokuserar på sexuell utpressning där förövare genom manipulation förmår barn att skicka sexualiserat material och sedan hotar att sprida det om inte barnet betalar. ECPAT observerade under 2022 en kraftig ökning av barn som vände sig till stödlinjen angående denna typ av utpressning. I 2022 års upplaga av ECPATs nätbaserade undersökning, Nude på nätet, som är riktad till barn mellan 10 och 17 och handlar om deras upplevelser och erfarenheter av sexuell utsatthet på nätet, gjordes därför en fördjupning och barnen besvarade ett antal frågor i ämnet och kunde även ge fritextsvar.*

Organiserad brottslighet mot barn

Utpressningen börjar i en överväldigande majoritet av fallen på de stora sociala medieplattformarna. Förövarnas tillvägagångssätt visar en större samstämmighet än vid andra sexualbrott mot barn på nätet. Barnen berättar att förövarna är mycket skickliga i att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga. Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar, ofta sker den under stark tidpress. Pojkarna berättar hur de krävs på en summa mellan ettusen och tretusen kronor. De berättar även att förövarna i många fall använder sig av internationella betalningsvägar och att kommunikationen sker på engelska. Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i 10-årsåldern. Om pojkarna inte lyder utpressarnas krav kan hoten bli verklighet, något som inte verkar ske i flickornas fall.

Det finns en skillnad mellan pojkars och flickors utsatthet när det kommer till sexuell utpressning för ekonomiska syften och den ligger i var den ekonomiska vinsten sker. I pojkarnas fall är det barnen som själva betalar pengar till utpressaren för att försöka förhindra att nakenbilder sprids. I flickornas fall är det ofta fysiska övergrepp som dokumenteras och säljs vidare till andra.

- Internationellt organiserad brottslighet har hittat en ny inkomstkälla: barn och unga. Förövarna är medvetna om att barnet är i en ålder där det kan vara svårt att prata med vuxenvärlden om sexuella relationer på nätet. Barnets rädsla att berätta om sin utsatthet utnyttjar förövarna till fullo. Det är viktigt att vuxenvärlden och samhället inte lägger över ansvaret att hantera denna brottslighet på barnet. Skulden hör aldrig hemma hos det utsatta barnet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

*Barnen slumpades till olika berättelser och totalt svarade 1 297 barn mellan 13 och 17 år på berättelsen om en pojke som utsatts för sexuell utpressning. Bland de som svarade var 704 flickor och 593 pojkar. ECPAT har i denna rapport tittat på de svar, erfarenheter och råd som barn delat med sig av och de citat som förekommer i rapporten kommer från svaren på denna berättelse. Barnen hade även möjlighet att dela med sig av egna upplevelser i fritextsvar vilket ett stort antal barn valde att göra.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och stoppa sexuell exploatering av barn – på och utanför nätet. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips om misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barn närhet. Vi arbetar även med opinionsbildning, påverkansarbete och lagstiftningsfrågor för att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering. I ECPATs arbete är barn och ungas inflytande helt avgörande. Vi lyssnar på de som är experter på barns vardag: barnen själva.

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar21.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT21.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn1.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye