ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online

Dela
ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Den nya rapporten handlar om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet och är baserad på ECPATs undersökning Nude på nätet (2021) där närmare 13 000 barn deltog. För att få djupare förståelse bjöd vi även in16 barn mellan 14 och 17 år, för att analysera resultatet från undersökningen i fokusgrupper.  

Resultaten visar på kunskapsbrist bland barn och unga om vilka regler som gäller på och utanför nätet och därmed även kunskaper om när de har utsatts för ett brott - eller när de utsätter andra. Till exempel är det få som känner till attnär sexuella handlingar digitalt sker utan samtycke och/eller med någon under femton år är detta ett sexualbrott lika allvarligt som utanför nätet. Det är därför viktigt att vuxenvärlden i dialog med barn vidgar definitionen av sex till att innefatta ungas sexuella handlingar oavsett om de sker på eller utanför nätet. 

 “Att ha sex på nätet kan till exempel innefatta att dela nakenbilder, skicka sexuella meddelanden eller onanera tillsammans framför en webbkamera. För att utforskandet på nätet ska kunna ske på ett säkert sätt förutsätter det att barnen har kunskap om vilka regler som gäller på och utanför nätet och därmed när de har utsatts, eller utsätter andra, för brott. Det är vuxenvärldens ansvar att ha en dialog med barn under den tid de utforskar sin sexualitet och förebygga och stötta barnen så att de inte går över andras eller sina egna gränser.”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT.  

Från ECPATs stora undersökning Nude på nätet har vi tidigare kunnat konstatera att barns sexuella utforskande i allt högre grad sker på nätet. Ur barnets perspektiv är detta huvudsakligen oproblematiskt, men det är tydligt att vuxenvärlden har liten förståelse och sällan pratar med barn om det. I de fall barns sexuella handlingar på nätet diskuteras av vuxna utgår de i praktiken från att det är negativt och något som barnen luras till och inte själva söker.  

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte29.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

Ecpat beviljas viktigt stöd för kommunikationsprojekt för barn med funktionsnedsättningar21.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ecpat startar ett omfattande projekt för att utöka tillgängligheten av stöd för barn med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar, en grupp som i högre grad än andra barn utsätts för sexuella övergrepp. Idag finns ingen digital stödverksamhet för denna grupp men tack vare ett treårigt stöd på drygt 12 500 000 kronor från Allmänna Arvsfonden kan Ecpat, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en sådan stödfunktion.

HBTQIA+-pojkars utsatthet för sexualbrott synliggörs i ny rapport från ECPAT21.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

ECPAT släpper idag rapporten ”Consent is KEY” som handlar om brottsutsatthet bland barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+. Tydligt är att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i mycket större utsträckning än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många jämfört med barnen i referensgruppen uppger att de ”sålt sex”, det vill säga att en vuxen förövare utsatt dem för brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Flickor ”exposas” på nätet av andra barn1.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” som handlar om barns utsatthet på så kallade exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är mycket unga, ibland i mellanstadieåldern. Många gånger är förövarna äldre barn, som förmått den utsatta att skicka nakenbilder eller filmer och sen sprider dem vidare i hens närhet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye