Drivkraft Sverige

Välkommet med Kontrollstation 2022

Dela
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att se över hur reduktionsplikten fungerar och om andelen hållbara biodrivmedel i bensin och diesel behöver öka för att nå klimatmålet.

Drivkraft Sverige välkomnar beskedet liksom beskedet om att Energimyndigheten under 2022 genom en Kontrollstation ska analysera de satta reduktions­nivåerna för bensin och diesel i förhållande till elektrifiering- och drivmedelsutveckling inom transportsektorn och transportsektorns klimatmål för 2030 och vid behov föreslå förändringar.

”Hållbara biodrivmedel är en förutsättning för att nå klimatmålen. De är en effektiv lösning här och nu eftersom de kan användas i befintliga fordon utan ny teknik eller infrastruktur. Det är därför välkommet att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att se över möjligheten att öka andelen hållbara drivmedel men vi vill då se att branschen inkluderas i Kontrollstationen”, säger Sofie Quant, Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel. Det som för 20 år sedan var mer eller mindre fossil bensin och diesel är idag produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel. Den totala minskningen av växthusgasutsläpp 2020 till följd av användningen av biodrivmedel var 2020 hela 19,3 procent”, säger Ebba Tamm, Civilingejör, Produkter och miljöinformation, Drivkraft Sverige.

Branschen är angelägen om att bidra med expertis om viktiga frågor som måste belysas för den fortsatta utvecklingen av reduktionsplikten och för att Sverige ska kunna gå före resten av Europa i klimatarbetet och samtidigt bibehålla Sveriges konkurrenskraft.

Samtidigt behöver förutsättningarna för hållbara biodrivmedel bli bättre. De hållbara biodrivmedel som blandas in via reduktionsplikten bör inte som idag beskattas som fossila drivmedel.

Ta del av regeringens pressmeddelande här.

Ta del av Frågor och svar om reduktionsplikten här.

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye